Gå til hovedindhold
201

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt/- lektor, adjunkt, lektor søges til Grønlands Universitet Ilisimatusarfik/Institut for Sundhed og Natur

Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde og forskning.
Tæt kontakt til studerende, en lille engageret gruppe undervisere og et aktivt forskningsmiljø - er det noget for dig?

Vi har 1 fast stilling, som studieadjunkt/- lektor, adjunkt, lektor, ledig til besættelse pr. 01.04.2023 eller efter aftale.

Instituttet varetager sygeplejerskeuddannelsen, som er en bacheloruddannelse, kliniskvejlederuddannelse og enkelte kurser. På instituttet indgår desuden Grønlands Center for Sundhedsforskning som er et aktivt center i udvikling.

Arbejdsopgaver

 • Undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige videnskabsområder.
 • Vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde.
 • Samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik.
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen.
 • Alt efter kvalifikationer deltagelse i udviklings - og forskningsprojekter.

Vi kan tilbyde

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne.
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø.
 • Aktivt forskningsmiljø i udvikling.
 • Engagerede og motiverede kolleger.
 • Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl).
 • Adjunktpædagogikum til nye undervisere samt tid til at arbejde med fagets områder med henblik på erhvervelse af videnskabelige grader. 

Kvalifikationer

 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse.
 • Interesse for, viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde.
 • Klinisk erfaring som sygeplejerske.
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske.
 • Relevant kandidateksamen og meget gerne ph.d.-grad.

Ansøgningen:
Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som adjunkt, lektor, studieadjunkt eller studielektor. Ansøgningen bedes vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden Autorisation (nun.gl)

Kontakt/information:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Anna Kleist Egede på +299 385903.
Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og Institut for Sundhed & Natur på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure for adjunkter og lektorstillinger.
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.

 • Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.
 • Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.
 • Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.
 • Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik. 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning