Gå til hovedindhold
146

Dette jobopslag er udløbet

Stilling som Studievejleder ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

Sætter du pris på gode kollegaer, en afvekslende hverdag, mulighed for at gøre en forskel og sætte dit eget præg - ja, så har vi lige stillingen til dig.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Vi er ca. 700 studerende og ca. 100 ansatte, der har brug for en studievejleder. Universitetets administration, som studievejlederen er en del af, spiller en meget vigtig rolle i organisationen og er med til at støtte op om de studerende, underviserne, kollegerne, borgerne og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at du ser din rolle i forhold til en gruppe af forskellige mennesker - men samtidig holder for øje, at først og fremmest er vi her for vores studerende - og vi er her, når de har brug for hjælp.

Om stillingen
Studievejlederens primære arbejdsopgave er at stå for personlig og professionel vejledning af studerende ved Ilisimatusarfik i samarbejde med afdelingslederne og Studieservice.
Sekundært vil Studievejlederen desuden indgå i almindelige studieadministrative opgaver, som en del af studieservice-teamet.

Studievejledning omfatter:

 • Personlig, gruppe og kollektiv vejledning af studerende
 • Karrierevejledning af studerende
 • Oplysning og vejledning om uddannelser til ansøgere og vejledningscentre
 • Samarbejde med adgangsgivende uddannelser, erhvervsliv og andre interessenter
 • Oplæg og workshops for studerende om ex eksamensangst, læseteknik mv.
 • Tværfagligsamarbejde mellem afdelinger for at opnå en høj gennemførelsesprocent og øge trivslen blandt de studerende på Ilisimatusarfik
 • Studieadministrative opgaver
 • Ad hoc-opgaver efter behov

Dine kvalifikationer

 • Du har en relevant uddannelse indenfor vejledning
 • Du taler både grønlandsk og dansk
 • Erfaring fra lignende stilling er en fordel
 • Du har godt kendskab til det grønlandske uddannelsessystem
 • Du er en igangsætter, der kan inspirere og motivere
 • Du har en positiv tilgang til alle opgaver
 • Der ligger en del sagsbehandling i jobbet, så du skal selvstændigt kunne forholde dig til lovgivning og træffe beslutninger

Jobbet indebærer, at du har en meget bred kontaktflade. Derfor skal du være udadvendt, opsøgende, og være en dygtig kommunikator.

I jobbet er der mange samtaler – også svære samtaler. Du er mange gange den første, som den studerende henvender sig til med en svær situation. Du skal derfor være robust og engageret, men også konfliktløsende og ikke mindst en rollemodel som de studerende kan føle sig trygge hos.

Vi har forståelse for, at vejledning ikke altid kan sættes i skemaer. Det betyder, at du skal kunne trives i en hverdag med konstante afbrydelser.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Studiechef Rosa Lorentzen på tlf. +299 38 56 10. 

Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.  Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning