Gå til hovedindhold
161

Dette jobopslag er udløbet

Stilling som lektor i antropologi og kulturhistorie ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet søger en lektor i antropologi og kulturhistorie

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2023

Afdelingen for Kultur- og Samfundshistorie danner et sprogligt og kulturelt mangfoldigt forsknings- og læringsmiljø med ca. 80 studerende og 5 fuldtidsansatte. Afdelingen udbyder en tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse, hvor der indgår historiske, antropologiske, generelle kultur- og samfundsvidenskabelige og arkæologiske perspektiver. Det primære fokus på uddannelserne og forskning i afdelingen er Grønland og det cirkumpolare Arktis.  

Ved afdelingen kan undervisningen foregå på grønlandsk, dansk og engelsk.

Afdelingen hører ind under Instituttet for Kultur, Sprog og Historie som omfatter yderligere tre afdelinger:

 • Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
 • Afdeling for Teologi
 • Afdeling for Oversættelse og Tolkning

Kvalifikationskrav:

 • Relevant universitetsuddannelse på ph.d.-niveau.
 • Forsknings-, undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til lektorniveau indenfor antropologi, herunder erfaringer med:
  • Undervisning i fagets metoder og teoridannelse
  • Udvikling af kurser indenfor fagområdet
  • Vejledning af studerende og ph.d.-studerende
  • Forskningsaktiviteter indenfor fagområdet, og gerne i tværfaglige sammenhænge
 • Det betragtes som en fordel hvis ansøgeren har forsknings- og undervisningserfaring med relation til arktiske samfund samt oprindelige folks kultur og levevilkår, herunder med relation til Grønland.

Arbejdsopgaver:
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

 • undervisning i fagene Antropologisk metode, kultur- og samfundsanalyse, Inuitkulturer II, bachelorseminar på bachelorniveau samt emnefag på kandidatniveau.
 • vejledning og eksamination af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
 • selvstændig forskning samt publicering og videnskabelig vidensformidling indenfor afdelingens fagområder.
 • videreudvikling af uddannelsen i samarbejde med afdelingens og instituttets øvrige ansatte. I 2024-2025 skal der udarbejdes nye studieordninger for både bachelor- og kandidatuddannelsen i kultur- og samfundshistorie.
 • vidensudveksling med samfundet og deltagelse i den offentlige debat.
 • fagligt bedømmelsesarbejde.
 • deltagelse i det administrative og kollegiale samarbejde.

Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som lektor i antropologi og kulturhistorie skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1:     Curriculum Vitae.
Bilag 2:     Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3:     Kontaktoplysninger på op til tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
Bilag 4:     Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

Bilag 5:     Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
Bilag 6:     Et teaching portfolio med dokumentation for undervisningskvalifikationer og universitetspædagogikum eller tilsvarende, samt evt. refleksion over egen hid- og fremtidige undervisningsvirksomhed
Bilag 7:     Dokumentation for forskningsformidling.
Bilag 8:     Op til fire publikationer med kapitel- eller artikellængde. Ansøgeren kan udvælge højst fire publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Kontakt/information
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie Mari Kleist på tlf +299 38 56 18 eller til institutleder Inge Høst Seiding på tlf: +299 38 56 45.
Du kan læse mere om Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.
Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 
Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og
universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning