Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Stabschef for Økonomi & Indkøb til Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Nuuk

Vi søger en Stabschef for Økonomi, Bolig og Indkøb til Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Ønsker du at lede, udvikle og kvalitetssikre opgaveløsningen i en vigtig stabsfunktion med et varieret opgavefelt – så er det dig vi søger. Stabsfunktionen Økonomi løser blandt andet opgaver inden for økonomistyring, budgetlægning og opfølgning, planlægning, regnskab, bolighåndtering og indkøb.

Sundhedsvæsnets vigtigste opgave er at fremme befolkningens sundhed, at forebygge sygdomslignende tilstande samt at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomme og sygdomslignende tilstande. Sundhedsvæsnet bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere trives, og har mulighed for fortsat udvikling.

Jobbet
Som Stabschef for Økonomi vil du få ansvaret for sundhedsvæsenets økonomi, den daglige drift og fortsatte udvikling af mange understøttende funktioner, opgaver og projekter. Arbejdet sker i et tæt og konstruktivt samspil med ledelser og medarbejdere i Sundhedsvæsenet og eksterne samarbejdspartnere. Den samlede økonomiske ramme er på ca. 1,5 mia. kr. årligt.

Dit fokus skal være værdiskabelse for patienten inden for de økonomiske rammer der stilles til rådighed. Derudover skal blikket være rettet mod udvikling og implementering af nye muligheder og forbedringspotentialer. Sundhedsvæsenet er i evig forandring, så strategisk tænkning, planlægning og koordinering er en stor og nødvendig opgave, for at sikre den rette ressourceallokering, optimering af processer og budgethåndtering.

Dine mange forskellige arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Sikring af den daglige drift af afdelingen for Økonomi, herunder Bolig og Indkøb
 • Personaleledelse af ca. 27 medarbejdere, hvor du skal motivere og udvikle medarbejderne med henblik på et godt arbejdsmiljø
 • Ledelsesmæssigt ansvar for økonomiske processer og mulige optimeringer
 • Sikring af ledelsesinformation, analyser, notater og beslutningsoplæg til Sundhedsledelsen, Departement for Sundhed m.fl.
 • Udarbejdelse af høringssvar og besvarelse af politiske henvendelser, herunder bidrag til finanslovsprocessen
 • Deltage i projekter og opgaver, hvor der er tilknyttet økonomi
 • Optimering af håndteringen af Sundhedsvæsenets personaleboliger, herunder forenkling af arbejdsgange og håndhævelse af retningslinjer
 • Procesoptimering i forbindelse med indkøb, logistik og lagerstyring
 • Statistik og aktivitetsmonitorering.

Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer og erfaringer:

 • Relevant akademisk uddannelsesbaggrund på kandidatniveau
 • Ledelseserfaring – gerne fra en politisk styret organisation
 • Betydelig arbejdsmæssig erfaring med økonomistyring, budgetlægning og opfølgning
 • Kendskab til Grønland vil blive vægtet
 • Arbejdserfaring inden for offentlig forvaltning eller sundhedsområdet vil blive vægtet.

Hvem er du?

 • Du kan håndtere krydspres, og kan prioritere opgaver og ressourcer sikkert, bevidst og klogt
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig, effektiv og ansvarsbevidst
 • Du er engageret, nysgerrig og lydhør - og arbejder dialogbaseret, inddragende og kommunikerende
 • Du er samarbejdende, åbensindet, pragmatisk og fleksibel
 • Du vil personaleledelse, herunder fokus på arbejdsmiljø, fællesskab, arbejdsglæde, motivation og kompetenceudvikling
 • Du kan få ting til at ske og sikre, at opgaverne løses til tiden
 • Du kan navigere i det politisk-administrative system og i flerkulturelle sammenhænge.

Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelsen HER

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen udgør en samlet landsdækkende organisation, der løser mange varierede opgaver på sundhedsområdet i hele Grønland.
Sundhedsvæsenet hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 6 stabsfunktioner.

Sundhedsvæsenet har ca. 1.400 medarbejdere fordelt på mere end 72 matrikler. Se organisationsplanen her: https://gjob.dk/organisationen/organisationsplan/

Du bliver nærmeste leder for ca. 25 medarbejdere placeret i Nuuk og 2 medarbejdere placeret i Danmark. Du refererer til Sundhedsledelsen, hvoraf én herfra vil være din primære sparringspartner.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig, og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

Tiltrædelsesdato: 1. november 2023 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfrist: 28. september 2023. Ansættelsessamtaler gennemføres løbende og kan evt. gennemføres online.

  Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Direktør, Tina Amondsen, (+299) 547867 eller på mail: tiam@peqqik.gl


Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.
Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt kr. 60.012 og årligt kr. 720.141

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning