Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Stærk direktør til ny Fællesoffentlig IT-organisation i Grønland

Som et led i bestræbelserne på at forenkle og effektivisere den offentlige administration i Grønland er der fokus på at samle alle IT systemer, der betjener hele den offentlige forvaltning, i én driftsorganisation.
 
Fra starten vil organisationen være ansvarlig for drift og support til det nye ERP system, der skal anvendes af både kommuner og Selvstyret. Senere forventes også et nyt fællesoffentligt lønsystem og andre lignende systemer at henhøre under organisationen – f.eks.: vagtplansystem, rejseafregning, Grunddata, Offentlig digital post, Nemkonto m.v.
 
Denne organisation er nu under oprettelse og vil umiddelbart fra starten overtage aktiviteter i det nuværende ERP sekretariats projektorganisation. Den nye organisation vil bestå af tre afdelinger, hvor den største vil være afdelingen for support og opsætning af nye løsninger. Der vil også være en ”consulting”-afdeling, der har fokus på effektivisering og gevinstrealisering hos de tilsluttede organisationer samt en lille teknisk enhed, der har styr på driftsaftaler, opsætning og arkitektur. Under direktøren er der en lille administrativ stab.
 
Vi søger en leder/direktør, der fra starten kan sikre at den nye organisation kommer godt fra start på alle områder og er bemandet med de rigtige kompetencer til at løse de fremadrettede opgaver.
 
Den person vi søger:

 • Har en solid ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige administration – kender forretningen og de processer, der skal understøttes,
 • Har solid erfaring fra arbejde med modernisering, digitalisering og effektivisering af administrative processer,
 • Må meget gerne have snuset til de muligheder der er i robotteknologi i sammenhæng med administrative kerneprocesser,
 • Har et solidt kendskab til den grønlandske offentlige virkelighed og gerne erfaring fra både Selvstyre og en eller flere kommuner,
 • Formår at manøvrere i en organisation, der betjener store komplekse organisationer og her formår at skabe muligheder og fremdrift,
 • Har gode leder-, samarbejds- og formidlingsegenskaber,
 • Finder det naturligt at arbejde strategisk, opsætte mål for egen organisation og samtidig er i stand til at skabe et godt og motiverende arbejdsmiljø,
 • Har en (samfundsvidenskabelig) kandidatuddannelse eller højere som udgangspunkt for en spændende karriere indtil nu. 

Den rigtige kandidat ser vi som en person, der gerne har erfaring fra både den offentlige administration og fra arbejde i en IT organisation – også gerne en del af tiden som ansat i en konsulentvirksomhed.
 
Vi tilbyder dig:

 • En unik chance for at arbejde med effektivisering og modernisering i et helt land på tværs af sektorer og myndigheder,
 • At arbejde i en organisation, der har fuld opbakning fra både kommuner og Selvstyre, og hvor alle resultater er værdsat,
 • Meget frie rammer til at skabe resultater under ansvar,
 • En attraktiv pakke bestående af løn, bolig, gode kolleger og unikke omgivelser. 

Om os
Det er Naalakkersuisuts mål, at fremme den digitale udvikling i det grønlandske samfund gennem øget anvendelse af IT og digitalisering, herunder effektivisering af den offentlige administration. Dette er den nye Fællesoffentlige IT-organisation en væsentlig del af.
 
Organisationen er p.t. i en glidende overgang fra projektorganisation (ERP projektet) til permanent driftsunderstøttende organisation, der som nævnt skal rumme alle fremtidige fællesoffentlige IT-løsninger og sikre deres bidrag til gevinstrealiseringen til gavn for det Grønlandske samfund.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for fortsat faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer.
 
Organisatorisk vil den nye organisation blive etableret som en selvstændig organisation med en bestyrelse som højeste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af kommunerne og Selvstyret. Driften sikres gennem bidrag fra Finansloven og hver enkelt kommune.
 
Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvis ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
 
Stillingen er fortiden klassificeret/lønfastsat svarende til lønramme 39/40. Lønnen med faste løndele i lønramme 39 udgør pr. 1. april 2018 månedligt kr. 64.245 og årligt kr. 770.944.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formanden for ERP-projektets styregruppe, kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, tlf.: +299 526150 lms@sermersooq.gl eller næstformanden, Styrelseschef (Digitaliseringsstyrelsen) John Siegstad, tlf.:  +299 346998  jofs@nanoq.gl
 
Projektleder Eigil Carner Nielsen kan også kontaktes vedr. specifikke spørgsmål til stillingen og tankerne bag den nye organisation på tlf. +299 346475 eller ecni@nanoq.gl