Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Specialkonsulent

Frist 23. juli 2018

Departementet for Udenrigsanliggender søger en specialkonsulent til ansættelse pr. 1. august 2018 eller snarest efter aftale.

Vi søger en erfaren og selvstændig medarbejder, som i det daglige har ansvar for det nordiske samarbejde og arbejde tæt sammen med chefgruppen i Departementet for Udenrigsanliggender og den ansvarlige Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde. Vores nye kollega skal have et indgående kendskab til de politiske processer og det grønlandske samfund. Dette er en afgørende funktion for forståelsen og evner til selvstændigt at kunne analysere, optimere og udvikle og implementere de områder og som ansvarlig for koordinationen af Grønlands deltagelse i Det Nordiske Samarbejde / Nordisk Ministerråd.

Dine primære arbejdsopgaver
Departementschefen vil være Grønlands nationale medlem af den Nordiske Samarbejdskomite (NSK), med specialkonsulenten som stedfortrædende NSK-repræsentant. Som stedfortrædende repræsentant i NSK vil den kommende specialkonsulent have ansvaret for:

 • At være Selvstyrets stedfortrædende medlem af Nordisk Samarbejdskomite (NSK) under Nordisk Ministerråd
 • At være ansvarlig for rådgivning af Naalakkersuisuts medlem af Nordisk Ministerråd – Samarbejdsministrene (MR-SAM)
 • Sagsbehandling og koordination af sager i forhold til Naalakkersuisut, særligt når det gælder møderne i Nordisk Ministerråd med hovedvægt på MR-SAM samt Nordisk Råds sessioner og de årlige nordiske statsministermøder
 • Forberedelse og deltagelse i møder med særlige nordiske samarbejdspartnere som Vestnordisk Råd og ift. den Ålandske og Færøske regering
 • Koordination med og rådgivning til de øvrige departementers repræsentanter i det nordiske samarbejde
 • Kontakt til den grønlandske delegation til Nordisk Råd er en central del af arbejdet
 • Udarbejdelse af oplæg og orienteringer til Naalakkersuisut m.v.
 • Koordination af den årlige redegørelse til Inatsisartut om Naalakkersuisuts Nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd mv.
 • Danmark skal fra 2020 varetage formandskabet for Nordisk Ministerråd, hvorfor et program herfor skal udarbejdes i efteråret 2018 – foråret 2019, hvor specialkonsulenten særligt vil skulle arbejde med de grønlandske bidrag til programmets indhold i forhold til de danske myndigheder og færøske samarbejdspartnere 

Departementet for Udenrigsanliggender
Departementet for Udenrigsanliggender er den centrale myndighed i selvstyret, der varetager udenrigsopgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinere og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde herunder Arktisk Råd, Nordisk Ministerråd samt i FN-aktiviteter som Menneskerettighedsrådet og FNs Permanente Forum for Oprindelige Folks anliggender. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål med relevans for Grønland.

Dine kvalifikationer og kompetencer

 • Har en relevant akademisk kandidatuddannelse
 • Du har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • Er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • Du har gode kommunikative samarbejdsevner
 • Har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejdet og kolleger
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk som engelsk på forhandlingsniveau er en særlig kompetence
 • Det er en betydelig fordel, hvis du også har kendskab til det grønlandske  samfund og kultur
 • Være fleksibel på arbejdstider samt en betydelig rejseaktivitet

Det tilbyder vi
Departementet for Udenrigsanliggender er arbejdsplads med god energi, med venlige og glade kollegaer i et uformelt miljø. Der kan være en del travlhed, og vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder. Herunder i forbindelse med den rejseaktivitet, der er forbundet med området. Vi arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Løn og ansættelsesforhold
For den rette ansøger kan der tilbydes ansættelse som specialkonsulent
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard på tlf. + 45 40343123 eller e-mail: jss@ghsdk.dk
 
Ønsker du yderligere information om Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.glunder Job.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 23. juli 2018
 
Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning