Gå til hovedindhold
118

Dette jobopslag er udløbet

Spændende stilling som juridisk afdelingschef i Departementet for Sundhed

Departementet for Sundhed søger en afdelingschef til den juridiske afdeling.
Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Vores primære opgave er at sikre Naalakkersuisut et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af sundhedsområdet.

Vi er et alsidigt team bestående af 14 personer, herunder jurister, sundhedsfaglige konsulenter, tolk og AC-fuldmægtige, som sætter samarbejde og faglighed højt. Vi har et godt kollegaskab, hvor vi gerne sparrer og hjælper hinanden.

Vores arbejdsmiljø er åbent og uformelt. Vi har en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af vores opgaver.
Vi søger en afdelingschef, der kan stå i spidsen for departementets servicering og rådgivning af det politiske administrative niveau.

Afdelingen består af 3 jurister og afdelingschefen.

Som afdelingschef får du det faglige og personalemæssige ansvar for afdelingen. Afdelingschefen er samtidig souschef i departementet.

Du er en erfaren jurist, der vil stortrives i en arbejdsdag med ministerbetjening, løsning af lovgivningsmæssige opgaver og juridiske problemstillinger i øvrigt. Sundhedsområdet har stor mediebevågenhed, og vi håber, at du også ser dette som en spændende udfordring.

Det er en fordel, hvis du har sundhedsområdet som interessefelt, men vigtigst er det, at du er nysgerrig og samarbejdsorienteret.

Dine opgaver som afdelingschef

 • Ansvarlig for faglig og personalemæssig ledelse i afdelingen
 • Koordinering af opgaverne i departementet, herunder ministerbetjeningen
 • Ansvarlig for forberedelse og udarbejdelse af lovgivning på sundhedsområdet
 • Rådgive sundhedsvæsenet om juridiske løsninger og muligheder
 • Ansvarlig for udarbejdelse af svarnotater, politiske responsa og redegørelser
 • Ansvarlig for den juridiske rådgivning og vejledning til ledelsen


Vi ser gerne, at du

 • Er uddannet cand.jur.
 • Har ledelseserfaring
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation
 • Har erfaring med - eller interesse for – lovarbejde og lovgivningsprocesser
 • Kan arbejde projektorienteret i et tværfagligt miljø
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • Har kendskab til de grønlandske samfundsforhold
 • Er tosproget grønlandsk/dansk, men det er ikke en betingelse


Tiltrædelse
Tiltrædelse den 1. juli 2020 eller efter aftale.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR. 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgning og kontakt
Der er ansøgningsfrist d. 11. juni 2020.

Ansøgningen vedlægges CV, uddannelsesbeviser samt kontaktinformationer på tre referencepersoner.

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Tine Pars på telefon +299 34 66 25 eller på mail tine@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning