Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til lønkontoret i Økonomi-og personalestyrelsen

Tiltrædelse pr.1.april 2018 eller efter aftale

 

Lønkontoret varetager lønbehandling for Grønlands selvstyre samt en række eksterne kunder. I disse år har Lønkontoret fokus på at sikre bedre afstemningspraksis, kvalitetssikre og optimerer arbejdsgange, minimering af traditionel papirgang – alt sammen med henblik på at øge såvel kvaliteten som produktiviteten i kontoret. I denne proces vil souschef komme til at spille en afgørende rolle i samarbejde med kontorchefen.

 

Lønkontoret består af 1 kontorchef, 2 elever,9 lønmedarbejdere, 2 controllere samt 1 afdelingsleder

 

Souschef’s arbejdsopgaver i samarbejde med kontorchefen:

 • Ledelsesansvar under kontorchefens fravær
 • Lønafstemninger
 • Kvalitetssikre forretningsgange i lønkontoret
 • Support til lønsagsbehandlere
 • Sikre korrekt lønudbetaling
 • Rådgivende funktion i forhold til ledere i selvstyret
 • Elektronisk indberetning til eksterne myndigheder
 • Sikre en god konstruktiv dialog med eksterne kunder og leverandører
 • Sikre ressortændringer bliver korrekt registret i lønsystemet
 • Medvirke til at sikre tidsregistrering i selvstyret
 • Den interne uddannelse af personalet/supervision

Vi forventer, at du har:

 • Erhvervserfaring med afstemninger
 • Bred kendskab og erfaring med opbygning af Selvstyrets lønsystem.
 • Bred kendskab til Selvstyrets økonomisystem
 • Bred kendskab til elektronisk filhåndtering til eksterne myndigheder
 • Er detalje orienteret
 • Er i stand til arbejde selvstændigt, men også i stand til lære fra dig
 • Er opsat på at medvirke til optimering af arbejdsgange i Lønkontoret
 • Er eks. HK, HD eller har oparbejdet relevante kompetencer gennem sit arbejde
 • Positiv, udadvendt og imødekommende
 • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk (en fordel, men ingen betingelse).

Souschefen refererer til kontorchefen i Lønkontoret.

 

Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der anvises ingen personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

 

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets

 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Sofie Lennert på telefon +299346461 mail: SLEN@nanoq.gl

 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 28.marts 2018

 

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

 

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online