Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Souschef søges til Børnehjemmet Sarliaq, Ilulissat

Børnehjemmet Sarliaq søger en souschef 40 timer ugentligt til ansættelse pr. 1. oktober eller snarest derefter.

Om Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq
Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution under Socialstyrelsen, Grønlands Selvstyre. Institutionen består af 3 afdelinger. De tre afdelinger, Nukarliit/ Akulliit og Nutaqqat modtager børn og unge i alderen 0-18-årige. De har alle oplevet alvorligt omsorgssvigt og/eller traumatiserende livsomstændigheder.

Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq er normeret til 20 børn fordelt på 3 afdelinger. Der stilles store krav til den pædagogiske indsats, da der er mange forskellige behov, der skal tilgodeses i det daglige. Der arbejdes bl.a. ud fra en systemisk referenceramme samt med Relationspædagogik i et anerkendende perspektiv.

Hvis ovenstående skrivelse fanger din interesse, så er det måske lige netop dig vi har brug for.

Stillingens indhold
Vi søger en – gerne med ledelseserfaring – pædagog/eller anden lignede socialfaglig baggrund til at indgå i den hverdagspædagogiske praksis.

Souschefen planlægger og varetager en række opgaver, herunder:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive og nærværende omgivelser
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring
 • At der er plads til glæde
 • Administrative opgaver og kontakt med hver afdeling
 • Kan tage ansvar når forstanderen ikke er til stede
 • Kan samarbejde tværfagligt.

Forventninger til ansøgere:

 • Souschefen har fokus på det faglige, særligt inden for pædagogik
 • Gerne med erfaring inden for ledelse
 • Har lyst til at skabe et kreativt miljø for beboerne
 • Kan tage initiativ
 • Kan have overblik
 • Er åben/engageret
 • Vil samarbejde på tværs af afdelinger
 • Kan vise lederskab
 • Har lyst til at medvirke til Sarliaq´s videre udvikling.

Vi arbejder med udgangspunkt i ”Barnet i Centrum” og skal støtte børn/unge til at være mere selvstændige, og for at arbejde på at opnå målene, er det yderst vigtigt at vi gør det i et tæt samarbejde med forældre/værge eller andet fagpersonale.

Du skal være åben/engageret i dit arbejde, komme til tiden og være imødekommende overfor andre kolleger, da dette er vigtigt på vores arbejdsplads.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Dobbelt sproget ansøgere (grl /dk) foretrækkes.

Vi tilbyder
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse bilagt kopi af uddannelsesbevis og evt. udtalelser fremsendes i forbindelse med ansøgning.
Yderligere oplysninger samt ansvars- og kompetencebeskrivelse kan fås ved henvendelse til forstanderen: Jens Ole Nathanielsen jensole@sarliaq.gl Du kan også ringe på tlf. +299 94 33 61.

Ansøgningsfrist: 20. september 2020.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning