Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Socioøkonomiske konsekvensanalyser – fuldmægtig eller specialkonsulent

Vil du være med til at sikre Grønlands samfund og være med til at videreudvikle råstofindustrien i Grønland? Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked søger netop nu en socioøkonomisk fuldmægtig/specialkonsulent.
 
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked søger en fuldmægtig eller en specialkonsulent til at håndtere vurderinger om maksimering af det samfundsmæssige ”afkast” ved råstofaktiviteter.
 
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Grønland oplever en fortsat en positiv udvikling hvad indgår efterforskning og udnyttelse af mineraler. Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked spiller en nøglerolle i udviklingen – både som myndighed og i den internationale profilering og markedsføring af landets råstofpotentiale. Den fortsat store interesse for råstofpotentialet betyder nye og stadig flere større opgaver.
 
En af Departementets vigtigste opgaver i forbindelse med råstofaktiviteter er at sikre, at det grønlandske samfund får de størst mulige gevinster i form af beskæftigelse, erhvervsudvikling, skatter og andre indtægter. Derfor søger vi en fuldmægtig eller specialkonsulent til at være med til at sikre beskæftigelse samt inddragelse af lokalsamfund og erhvervsliv i forbindelse med råstofaktiviteter.
 
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked administrerer tilladelser til efterforskning og udnyttelse af mineraler. Departementet står desuden for en række geologiske projekter og for at markedsføre råstofpotentialet i både ind- og udland. Sidst men ikke mindst skal departementet søge at sikre et maksimal udbytte af mineaktiviteternes direkte og indirekte afledte socioøkonomiske effekter.
 
Vi er en spændende arbejdsplads i hastig udvikling. Vores hverdag er præget af en positiv omgangstone og korte kommandoveje, hvor der er plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne.
 
Stillingen
Grønlands råstofindustri er i stigende grad karakteriseret ved større efterforsknings- og mineprojekter. Denne udvikling betyder, at de samfundsmæssige aspekter vil fylde mere i den samlede administration. Du skal – i samarbejde med de andre medarbejdere på området - være med til at sikre at Grønland får det størst mulige udbytte af råstofudviklingen.

Den nye medarbejder kan deltage i og udføre analysearbejde og konsekvensvurderinger inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, erhvervsmæssige, økonomiske, og samfundsmæssige aspekter på mineralområdet.
 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Ajourføring af retningslinjer for udarbejdelse samfundsmæssige konsekvensanalyser (Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed)
 • Vejlede selskaber ved udarbejdelse af samfundsmæssige konsekvensanalyser
 • Forberedelse og gennemførsel af høringsprocesser og borgermøder
 • Deltagelse i udarbejdelse og forhandling af 3-partsaftaler (Impact Benefit Agreement) mellem råstofselskaber, kommune og Grønlands Selvstyre
 • Opfølgning på indgåede 3-partsaftaler
 • Deltagelse i diverse råstofrelaterede uddannelsesfora
 • Fremme det lokale erhvervslivs engagement i råstofsektoren
Stillingen er en udviklingsstilling, der giver den rette ansøger mulighed for at få stor indsigt i mange former for samfundsmæssig analyse og giver mulighed for etablering af netværk og erfaring med arbejde på tværs af departementer/styrelser, kommuner, mineralselskaber og arbejdsmarkedets parter.

 
Profil
Vi søger en person med indgående kendskab til grønlandske samfundsforhold og gerne råstofsektoren, og vil især lægge vægt på:

 • relevant videregående uddannelse på minimum bachelorniveau
 • relevant erfaring, herunder gerne praktisk erfaring med socio-økonomisk analyse eller samfundsmæssige konsekvensanalyser
 • gode evner i forhold til udviklings- og projektorienteret arbejde, herunder at favne fagligt bredt og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • lyst og evne til at samarbejde med forskellige faggrupper
 • interesse i at udføre opgaver indenfor Råstofdepartementets øvrige arbejdsområder, særligt i spidsbelastningsperioder
 • gode engelskkundskaber
 • evnen til både at samarbejde og arbejde selvstændigt
 • ansøgere, der er dobbeltsprogede grønlandsk/dansk i såvel skrift som tale, vil blive foretrukket.Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

En ansøger med flere års erfaring med ovenstående krav specifik indenfor socioøkonomiske emner vil efter vurdering kunne tilbydes specialkonsulenttillæg.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er afdelingschef Pætur J. Niclasen på telefon (+299) 34 68 31, e-mail: pjni@nanoq.gl
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning