Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsens nye Afdeling på Førskoleområdet søger en Specialkonsulent

Har du mod på at arbejde målrettet med faglig kvalitetssikring af forebyggelsesindsatser og skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet? Så er det her stilling lige noget for dig.

Afdelingen på Førskoleområdet søger en stærk specialkonsulent som kan agerer som faglig leder. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring vil på baggrund af en konkret vurdering kunne tilbydes ansættelse som chefkonsulent.
Afdelingen har hovedfokus på projekter samt initiativer der omfavner børn mellem 0-6 år og arbejder bl.a. med udvikling og implementering af forebyggende indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre relevante aktører.
Det er Afdelingens kerneopgave at udvikle det tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner samt andre relevante fagpersoner landet over. Som Specialkonsulent i afdelingen på Førskoleområdet indgår du i et ledelsesteam bestående af en afdelingschef og to mellemledere hvor du vil være én af dem som referer til afdelingschefen.
De to mellemledere står hver i spidsen for et team af 7-8 medarbejdere, og hvert team har forskellige faglige fokusområder. Fokusområdet for denne ledige stilling er feltet indenfor Tidlig Indsats, MANU samt Meeqqat 0-18 programmet, der både involverer forbyggende indsatser samt tidlig opsporing for børn i forhold til hændelse og i forhold til alder.

Dine primære arbejdsopgaver som faglig leder i afdelingen vil bestå af følgende:

 • Koordinere og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen i teamet.
 • Forventningsafstemme med medarbejderne i forhold til indholdet og resultatet af en given opgave.
 • Give løbende faglig sparring til medarbejderne individuelt og i grupper med henblik på sikring af opgaveløsningen og udvikling af medarbejderne.
 • Opsøge og oparbejde relevant faglig viden.
 • Identificere centrale faglige sigtepunkter, dilemmaer, udfordringer eller lignende på det faglige område.
 • Du skal være med til at udarbejde veldokumenterede orienteringer til ledelsen.
 • Medvirke til udvikling og drift af interne styringsredskaber.
 • Skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø i afdelingen i samarbejde med afdelingschefen og øvrige faglige ledere.
 • Ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant faglig profil, har en årrække med erfaring i området og som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Har ledelseserfaring
 • Har fokus på til stadighed at udvikle forebyggelsesområdet og implementere de politiske strategier på området.
 • Har faglig indsigt i området tidlig indsats og også gerne andre arbejdsområder, afdelingen på førskoleområdet beskæftiger sig med.
 • Evner at tænke strategisk, analytisk og ud af boksen.
 • Er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne til deadline.
 • Som person er dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
 • Har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
 • Har kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur.
 • Dobbeltsprogethed er en fordel.

Som faglig leder refererer du til Afdelingschefen på Førskoleområdet.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 8 afdelinger:

 • Ledelsessekretariatet
 • Økonomiafdelingen
 • Forebyggelsesafdelingen, Paarisa
 • Borgerrettet Afdeling
 • Døgn- og Visitationsafdelingen
 • Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere
 • Handicap Afdelingen og
 • Afdelingen på Førskoleområdet.

Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef på Førskoleområdet Maliina Junge Jørgensen på maju@nanoq.gl eller +299 52 32 86.

Ansøgningsfrist: 12. oktober 2022 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning