Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsens Afdeling for Børns Udvikling søger konsulent til Tidlig Indsats

Socialstyrelsens Afdeling for Børns Udvikling søger konsulent til Tidlig Indsats
Har du lyst til at arbejde målrettet med, at alle børn i vores land skal have de bedste forudsætninger for at trives? Brænder du for udvikling og implementering af forebyggelsesindsatser? Så er denne en stilling for dig.
Socialstyrelsen søger nemlig en faglig stærk konsulent med kendskab til, og erfaring med tidlig indsatsområdet, til styrkelse af koordineringen indenfor tværfagligt samarbejde og kontinuerlig udvikling af Tidlig Indsats programmet.

Om stillingen:
Stillingen omfatter som hovedfokus i at agerer som projektleder, og sammen med din nærmeste kollega, være ansvarlige for koordineringen, udvikling af Tidlig Indsats programmet, samt stå til rådighed for rådgivning af Tidlig Indsats grupperne ved samtlige kommuner.
Tidlig Indsats for gravide familier er blevet evalueret af Center for Folkesundhed i Grønland. På baggrund af resultaterne fra denne evaluering, samt inddragelse af tidlig indsats grupperne landet over, er den samlede programbeskrivelse for Tidlig Indsats overfor gravide familier i gang med at blive tilpasset hvor der udvikles en fornyet model for et styrket tværfagligt samarbejde.

Den løbende programkoordinering af Tidlig Indsats involverer bl.a. koordinering af tværfagligt samarbejde nationalt og lokalt, hvor konsulenten sammen med nærmeste kollega skal sikre, at udførelsen af programmet lever op til de opstillede mål for målgruppen af sårbare gravide og familier, der deltager i programmet.

Koordineringen af det tværfaglige arbejde involverer derudover planlægning og facilitering af møder, seminarer, workshops samt vidensdeling og løbende udvikling af de tværfaglige samarbejdsfora. Konsulenten skal bl.a. indgå i og være med til at udvikle eksterne arbejdsgrupper og udvalg for at sikre en bedre koordinering af tværfaglige indsatser for målgruppen – både på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Konsulenten skal, i samarbejde med den faglige leder samt afdelingschefen, være ansvarlig for, at Tidlig Indsats programmet og relaterede initiativer implementeres inden for den politiske og økonomiske ramme der er afsat til indsatsen, og sørge for at programmet lever op til de faglige krav, der er opstillet. Særligt skal konsulenten med sin faglige viden sikre, at alle aktører samarbejder om, at alle nye familier får en god start på livet.


Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer på tidlig indsatsområdet
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder sikre at opgavernes løses i tværfagligt regi
 • Sekretariatsopgaver for Tidlig indsats
 • Løbende programkoordinering af Tidlig Indsats
 • Samarbejde med tværfaglige aktører inden for Tidlig Indsats
 • Løbende monitorering, dokumentation og evaluering
 • Planlægning og facilitering af møder, seminarer, workshops mv.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom projektbeskrivelser, notater og rapporter
 • Udarbejdelse af nye udviklingsprojekter
 • Vidensindsamling og formidling
 • Opfølgning og implementering.


Dine kvalifikationer:

 • Har en relevant uddannelse, f.eks. inden for det pædagogiske, psykologiske, sundhedsfaglige eller socialfaglige område.
 • Det er en fordel hvis du har en relevant overbygning som diplom, master eller kandidat
 • Har erfaring med projektledelse- og udviklingsarbejde
 • Har viden om - eller erfaring med - tidlig indsats og forebyggelsesområdet
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Kan arbejde selvstændigt og planlægge strategi- og udviklingsforløb
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er engageret og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Gerne dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, samt mestrer engelsk på brugerniveau.
   

Om Afdelingen for Børns Udvikling:
Afdelingen for børns udvikling er en relativt ny afdeling som består af fire overordnede forebyggende indsatser i 0-6 års området. Afdelingen understøtter kommunerne på de 4 områder som er;
- Førskoleområdet hvis primære opgave er opkvalificering af dagtilbuds personale
- MANU, som er et koncept omkring forældreforberedelse.
- Tidlig Indsats overfor sårbare gravide familier, som har fokus på rådgivning og støtte til Tidlig Indsats grupperne ved samtlige byer og bygder.
- Meeqqat 0-18, som har fokus på at sikre, at viden om det enkelte barn ikke går tabt når barnet overgår fra hjem til dagtilbud, og fra dagtilbud til skole.

Vi kan tilbyde dig:

 • En god, stabil arbejdsplads med godt kollegaskab, fokus på trivsel og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • En alsidig funktion med mange varierende opgaver, i en styrelse der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • Indsigt i store politiske indsatser på det sociale børne- og ungeområde

Tiltrædelsesdato:

 1. juni, 2023 eller efter nærmere aftale.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Afdelingen for børns udvikling Maliina Junge Jørgensen på maju@nanoq.gl /+299 52 32 86

Ansøgningsfrist: 9. juni kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning