Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger socialrådgiver til Task Force

Er du et udpræget strukturmenneske med sans for høj kvalitet i sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet? Er du som person vejledende og støttende i samarbejdet med andre mennesker? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel for at kompetenceløfte andre kommunale sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Task Force i Socialstyrelsen.
 
Om stillingen
Vi søger en medarbejder, der skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp i form af råd- og vejledning ved sidemandsoplæring, så de bliver bedre rustet til at håndtere sager om alvorlig omsorgssvigt af børn så lovgivningen overholdes og barnets og familiens rettigheder styrkes. Task Force-enheden skal kunne sidemandsoplære og støtte kommunens ansatte gennem sagsbehandlingsforløbet og yde fagligt bistand til sagsbehandlerne i at bruge myndighedsvejledningen, tjeklister og skabelonmaterialet, der er udarbejdet på området.
 
Baggrund
Naalakkersuisut og den danske regering er gået sammen om en tværgående indsat for at styrke udsatte børn og unge i Grønland.  Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor Task Force-enhedens opkvalificering på det sociale børne- og ungeområde er et af dem. Stillingen udspringer således af det dansk-grønlandske tværgående samarbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil muligvis kunne forlænges.
For at passe til jobbet skal du være åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, du skal kunne arbejde både selvstændigt, detaljeorienteret og som en god sparringspartner med andre, og være klar på at arbejde på akut opståede behov for hjælp med en stor portion engagement. Der skal forventes høj rejseaktivitet til tider og man skal kunne rejse med kort varsel.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • give råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og/eller seksuelle overgreb
 • yde sidemandsoplæring og faglig bistand af sagsbehandlere
 • indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • sikre løbende opdatering og videreformidling af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med enheden 
 • ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i kriseberedskab, arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter

Vi forventer, at du:

 • har en socialrådgiveruddannelse
 • har erfaring i at arbejde i en offentligt sektor – særligt inden for sagsbehandling inden for børn- og unge området
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er gode til at samarbejde og koordinere
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • har gode egenskaber til at skabe relationer
 • arbejder systematisk, struktureret og løsningsorienteret
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.

Til gengæld får du:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse og i kommuner der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet og opleve hele vores land

Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Myndighedsområde og du vil blive tilknyttet Task Force-enheden, som gennem sidemandsoplæring af kommunernes sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet bidrager til kvalitetssikring af sagsbehandling i hele Grønland. Som medarbejder i Task Force får du derfor stort ansvar for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger i hele landet.

Under Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet er Socialstyrelsen delt i følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og vores forskelligheder.
 
Tiltrædelsesdato
1.  september 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den mandag d. 26. juli 2021 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning