Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger to psykologer med erfaring inden for voksenområdet

Har du et brændende engagement for det sociale område, og ønsker at bruge din kundskab til at gøre en forskel for borgere i hele landet?

Socialstyrelsen søger to psykologer til et nyoprettet behandlingscenter. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at udvikle og tilpasse behandlingstilbuddet til vores målgrupper. Behandlingscenteret skal på sigt huse 5 psykologer, og tilbyde terapeutisk behandling via Rejseholdene, Alliaq, de juridisk faderløse samt andre behandlingstilbud i borgerettet afdeling. Det vil sige, at du som psykolog i behandlingscentret skal fungere som terapeutisk behandler, samtidig med, du skal arbejde med at udvikle de eksisterende tilbud. Vi ønsker, at der er fokus på samt indsats, som er baseret på konkret viden og et stærkt samarbejde med relevante instanser.

Vi forventer at du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Er uddannet psykolog, gerne med autorisation eller er i gang med dit autorisationsforløb
 • Har erfaring med individuel behandling
 • Har erfaring med undervisning og oplæg
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er nysgerrig og ønsker at udvikle egne kompetencer
 • Har kendskab til kvalitetssikring og evaluering
 • Har erfaring med indsamling af data og analyse.


Det er en fordel hvis du også har:

 • Teknisk flair og interesse/erfaring/kendskab til online behandling
 • Erfaring fra og/eller interesse for projekt- og udviklingsarbejde
 • Lyst til nye udfordringer, og at arbejde i og med et nyetableret tilbud
 • Er dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
 • Har solid kendskab til det Grønlandske samfundsforhold, særligt inden for det sociale område.  


Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Samtalebehandling via rejseholdets aktiviteter, Alliaq samt de juridisk faderløse
 • Systematisering af Rejseholdets opgaver og arbejde
 • Indgå i og udvikle samarbejdet med kommunerne
 • Opkvalificering og faglig forankring lokalt.

 
Dette kan vi tilbyde dig:

 • Du vil blive en del af en afdeling som er i stor udvikling
 • Du vil få fagligt stærke kollegaer og sparringsparter
 • En arbejdsplads hvor der er højt til loftet, og hvor medarbejdertrivsel vægtes højt
 • En stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for supervision
 • Mulighed for uddannelse/opkvalificering i forhold til opgaver.


Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Borgerettet afdeling, Myndighed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden.

Som ansat i behandlingscenteret vil du høre ind under den borgerrettede afdeling og derfor referere til afdelingschefen i den Borgerrettede afdeling. Borgerret afdeling varetager Rejsehold, Alliaq, De juridisk faderløse samt en familieenhed som skal styrke familie- og krisecentre.      

Det praktiske
Stillingen er fuldtid (40 timer ugentlig) og er lokaliseret i vores behandlingscenter i Nuuk. Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Stillingen ønskes besat 1. december eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i Borgerettet afdeling Lars Husted på  tlf. +299 346014 eller på e-mail larh@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning