Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger to psykologer med erfaring inden for børne- og ungeområdet

Har du et brændende engagement for det sociale område og ønsker at bruge din kundskab til at gøre en forskel for børn og unge i hele landet?

Socialstyrelsen søger to børne- og ungepsykologer til et nyoprettet behandlingscenter. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at udvikle og tilpasse behandlingstilbuddet til målgruppen. Behandlingscenteret skal på sigt huse 5 psykologer, og ud over at tilbyde terapeutisk behandling og arbejde med Rejseholdene, skal der i centret arbejdes med at udvikle samt optimere andre tilbud til blandt andet børn og unge.

Det vil sige, at du som psykolog i behandlingscentret skal have et todelt fokus. Du skal fungere som terapeutisk behandler, samtidig med at du skal arbejde med at udvikle det eksisterende Børne- og ungerejsehold. Vi ønsker, at der er fokus på forebyggelse, som er baseret på konkret viden og stærkt samarbejde med relevante instanser.

Børn- og ungerejseholdet er et behandlingstilbud til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Behandlingen foregår i tæt samarbejde med kommunerne igennem familiecentrene. Yderligere er en afgørende del af Rejseholdets arbejde at styrke viden og kompetencer relateret til seksuelle overgreb lokalt, således lokale fagpersoner er bedre i stand til at håndtere det videre arbejde med børn og unge.

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Er uddannet psykolog, gerne med autorisation eller er i gang med dit autorisationsforløb
 • Har erfaring med individuel behandling
 • Har erfaring med undervisning og oplæg
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er nysgerrig og ønsker at udvikle egne kompetencer
 • Har kendskab til kvalitetssikring og evaluering
 • Har erfaring med indsamling af data og analyse


Det er en fordel, hvis du også har:

 • Teknisk flair og interesse/erfaring/kendskab til online behandling
 • Erfaring fra og/eller interesse for projekt- og udviklingsarbejde
 • Kendskab til børne- og ungearbejde i enten social- og/eller sundhedssystemet
 • Lyst til nye udfordringer og at arbejde i og med et nyetableret tilbud
 • Er dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
 • Har solidt kendskab til de grønlandske samfundsforhold, særligt inden for det sociale område.  


Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Behandling
 • Udvikle Børne- og ungerejseholdets arbejdsmodel og organisering
 • Systematisering af Rejseholdets opgaver og arbejde
 • Indgå i og udvikle samarbejdet med kommunerne
 • Indsamling og analyse af data
 • Opkvalificering og faglig forankring lokalt
 • Udvikle nye initiativer, som fungerer forebyggende i forhold til seksuelle overgreb af børn og unge
 • Forbedre og bistå i at koordinere den tværfaglige indsats i forbindelse med lokale beredskaber for seksuelle overgreb


Dette kan vi tilbyde dig:

 • Du vil blive en del af en afdeling, som er i stor udvikling
 • Du vil få fagligt stærke kollegaer og sparringsparter
 • En arbejdsplads hvor der er højt til loftet, og hvor medarbejdertrivsel vægtes højt
 • En stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for supervision
 • Mulighed for uddannelse/opkvalificering i forhold til opgaver.


Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor støtte- og behandlingstilbud til voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn er én af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Borgerettet afdeling, Myndighed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden.

Som ansat i behandlingscenteret vil du høre ind under den borgerrettede afdeling og derfor referere til afdelingschefen i den Borgerrettede afdeling. Den borgerrettede afdeling varetager Rejsehold, Alliaq, De juridisk faderløse samt en familieenhed, som skal styrke familie- og krisecentre.      

Det praktiske
Stillingen er fuldtid (40 timer ugentlig) og er lokaliseret i vores behandlingscenter i Nuuk. Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Stillingen ønskes besat 1. januar eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i den borgerettede afdeling Lars Husted på  tlf. +299 346014 eller på e-mail larh@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning