Gå til hovedindhold
186

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger pædagogisk konsulent til Handicapafdelingen

Er du struktureret og har sans for høj kvalitet samt viden om det pædagogiske arbejde inden for handicap og døgntilbud? Er du som person vejledende og støttende i samarbejdet med andre mennesker? Så er du måske vores nye medarbejder i Socialstyrelsens Handicapafdelingen.

Om stillingen
Socialstyrelsen søger en pædagogisk konsulent til handicapafdelingen. De primære opgaver vil være inden for råd- og vejledning til døgntilbuddene i Grønland.
Handicapafdelingen varetager den overordnede ledelse og koordinering samt drift og udviklingen af ny tiltag af selvstyreejede landsdækkende døgntilbud for borgere med handicap. Hertil varetager afdelingen al råd-og vejledning til sagsbehandlere i handicaplovgivningen samt afholdelse af kurser inden for denne lovgivning. 
 
Om dig
Vi søger en person med erfaring og viden inden for det pædagogiske arbejde på handicapområdet.
Som person forestiller vi os, at du er åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, at du kan arbejde selvstændigt og detaljeorienteret, samtidig lægger vi vægt på, at du har lyst til at være sparringspartner for dine kolleger samt at du kan arbejde i et miljø, hvor der kan opstå akutte behov for hjælp.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • yde pædagogisk bistand, sparring, rådgivning og vejledning til døgntilbuddene i Grønland
 • være med til at udvikle nye tiltage generelt på døgntilbudsområdet
 • implementering af projekter i tæt samarbejde med døgntilbuddene
 • give råd og vejledning ved sagsbehandlingen i forhold til visitation og ophold på døgntilbuddene
 • sikre løbende opdatering og videreformidling af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med handicapafdelingen 
 • bistå ved udarbejdelse af retningslinjer og procedurer
 • planlægge og deltage i Forstanderseminar
 • diverse ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter

Vi forventer, at du:

 • er uddannet pædagog, gerne suppleret med en efteruddannelse
 • har erfaring med handicapområdet
 • kendskab til og en god forståelse af handicaplovgivning
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • har gode egenskaber til at skabe relationer
 • arbejder systematisk, struktureret og løsningsorienteret
 • er god til at lære fra dig
 • gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på både grønlandsk og dansk.

Til gengæld får du:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver i en styrelse, der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • et stærkt fagligt miljø, hvor sparring og støtte til hinanden prioriteres
 • en arbejdsplads der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt

Om os
Socialstyrelsen som hører under Departementet for Børn, Unge og Familier er delt i følgende 7 afdelinger: Handicapafdelingen, Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og Visitationsafdelingen, Rådgivningsenheden for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø.

Tiltrædelsesdato
1.  Marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen 13.februar 2023 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Marie S. Pedersen på tlf. +299 34 50 00 eller på e-mail misp@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job Send ansøgning