Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger pædagogisk konsulent

Namminersorlutik Oqartussat
Socialstyrelsen Søger 1 pædagogisk Konsulent til Døgninstitutionsområdet

Vi er en Styrelse med ca. 45 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger, der arbejder tæt sammen. Vi er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer, hvor samarbejde og engagement er en forudsætning for den høje trivsel og stor arbejdsglæde.
Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde og i et arbejdsmiljø hvor udvikling og nytænkning er elementært.  Du skal være klar til at tage et selvstændigt ansvar for dine opgaver og være åben, fleksibel og samarbejdsorienteret samt indstillet på en travl hverdag.
I Socialstyrelsen bestræber vi os på at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager med udvikling og nytænkning til kerneopgaven og organisationen. Derfor er det en fordel, at Du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse.
Visitations og - døgninstitutionsafdelingen i Styrelsen varetager drift og udvikling på området og sagsområdet vedrører hovedsageligt børn og unge samt personer med vidtgående

Dine arbejdsopgaver

 • Yde pædagogisk bistand, rådgivning og vejledning ift. Drift af døgninstitutioner i form af fx indkøring og udvikling af nye initiativer og tiltag. Dette kan også indebære opsøgende arbejde på institutionerne. 
 • Behandle indberetninger om magtanvendelse, alvorlige hændelser samt volds- og trussels- episoder samt øvrige generelle indberetninger. 
 • Behandle ansøgninger fra døgninstitutioner fx om særlige tiltag.  
 • Deltage i forstanderkonferencer og forstandermøder og seminar deriblandt, at deltage ved fremlæggelse og med oplæg. 
 • Behandle evt. henvendelser fra forældre og have tværfaglig dialog med døgninstitutionspersonale, sundhedspersonale, skole, MISI ift. De anbragte borgere. 
 • Rådgivning og vejledning til kommunerne ift. anbringelsessager og hjemtagelse af børn, unge og personer med handicap som er anbragt uden for hjemmet eller søger om skole eller uddannelse i DK. 
 • Ad hoc opgaver.

Du skal påregne en vis rejseaktivitet.
 
Dine kompetencer
Du har som minimum en mellemlang uddannelse som pædagog, gerne suppleret med efteruddannelse og erfaring fra døgninstitutionsområdet samt;

 • har lyst til at arbejde med til tider komplekse og tunge sager  
 • gerne har kendskab til og erfaring med grønlandsk sociallovgivning  
 • er eminent god til at samarbejde på tværs af faggrupper og kulturelle samt sproglige forskelle  
 • løsningsorienteret, innovativ og proaktiv i sin tilgang til det faglige arbejde  
 • har lyst til at arbejde i et tværfagligt og flerkulturelt arbejdsmiljø  
 • kan tage et selvstændigt ansvar og initiativ i løsningen af arbejdsopgaver samt stå inde for kvaliteten af opgaven  
 • har et godt humør og positiv tilgang til udfordringer  
 • habil PC- bruger samt flair for skriftlig formidling 


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fung. afdelingschef Arnakátak Jensen, tlf. +299 34 67 15  E-mail: arnj@nanoq.gl 

Ansøgningsfrist: 7.februar 2019

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning