Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger konsulent indenfor plejefamilieområdet

Vil du være med til at kvalitetssikre, styrke og udvikle plejefamilieområdet i Grønland? Har du erfaring i myndighedsarbejde og en socialfaglig eller pædagogisk baggrund? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel for at kompetenceløfte andre kommunale plejefamiliekonsulenter i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Socialstyrelsen.

Om stillingen
Vi søger en dygtig og erfaren medarbejder inden for plejefamilieområdet. Du skal understøtte kommunernes plejefamiliekonsulenter med råd og vejledning og yde faglig bistand i komplekse sager, der vedrører plejefamilieområdet. For at passe til jobbet skal du være åben og fleksibel over for mange forskellige typer opgaver, du skal kunne arbejde både selvstændigt, detaljeorienteret og være sparringspartner med andre.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • yde råd og vejledning til kommunernes plejefamiliekonsulenter
 • yde faglig bistand i komplekse sager, der vedrører plejefamilieområdet
 • stå for koordinering og planlægning af grundkurser og efteruddannelser for plejefamilier
 • deltage og varetage drifts- og udviklingsopgaver inden for plejefamilieområdet
 • løbende opdatering af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med enheden
 • indsamling og videreformidling af viden inden for plejefamilieområdet
 • indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter


Vi søger en konsulent, der:

 • har en socialrådgiveruddannelse eller en anden relevant socialfaglig uddannelse
 • har en efteruddannelse inden for det sociale område
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge, herunder inden for plejefamilieområdet
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • har erfaring med at undervise og formidle viden
 • har erfaring med at arbejde med udviklingsprojekter
 • arbejder selvstændigt, systematisk, struktureret og løsningsorienteret
 • er en stærk kommunikator både mundligt og skriftligt
 • er nysgerrig, proaktiv og går positivt ind i en samarbejdssituation
 • er gode til at samarbejde og koordinere
 • er gode til at skabe netværk
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk


Til gengæld får du:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver i en styrelse og i kommuner, der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, der er i plejefamilieanbringelse
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet


Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Sociale anliggender, Familier og Justistområdet. Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Myndighedsafdeling. Som plejefamiliekonsulent får du derfor stort ansvar for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling inden for plejefamilieområdet i de kommunale forvaltninger i hele landet.
 
Tiltrædelsesdato
1.  maj 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den dag d. 15. april 2021 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning