Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger engageret projektleder til Projekt- og Udviklingsafdelingen

Har du lyst til at arbejde målrettet med udvikling og implementering af projekter inden for socialområdet? Så er dette en stilling for dig!

Socialstyrelsens Projekt- og udviklingsafdeling søger en ny kollega, der har erfaring med at arbejde projektorienteret, og som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet. Projekt- og udviklingsafdelingen arbejder med udvikling af nye metoder og socialfaglige indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.

Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Pt. er afdelingens projekter centreret omkring fagområderne seksuelle overgreb, vold og tidlig indsats som en del af Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022 og det tværsektorielle samarbejde Meeqqat 0-18, hvor formålet er, at alle børn og unge får et godt liv med trivsel og udvikling.    
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • Projektledelse
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom projektbeskrivelser, notater og rapporter
 • Vidensindsamling og formidling
 • Opfølgning og implementering

Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:

 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde
 • Har kendskab til og interesse for socialområdet
 • Besidder stærke kompetencer indenfor skriftlig og mundtlig formidling
 • Har en relevant uddannelse
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er engageret og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Gerne er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med ca. 45 medarbejdere fordelt på følgende 5 afdelinger: Projekt og Udviklingsafdelingen, Økonomiafdelingen, Visitations- og døgninstitutionsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte den daglige leder for Projekt- og udviklingsafdelingen Ditte Enemark Sølbeck på ditt@nanoq.gl eller +299 34 60 37.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning