Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en konsulent til barselsvikar på selvmordsforebyggelsesområdet

Har du et brændende engagement for at arbejde med forebyggelse og mental sundhed, og ønsker du at gøre en forskel for børn og unge og deres familier i hele landet? I forebyggelsesafdelingen Paarisa i Socialstyrelsen arbejder vi med sundhedsfremmende indsatser og forebyggelse inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Vores arbejde tager afsæt i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta III, og de sundhedsfremmende indsatser og forebyggelsesarbejdet udvikles gennem dialog med lokalsamfundet ud fra, hvad der er ønskeligt, meningsfuldt og muligt at igangsætte på lokalt niveau.
Som konsulent i Paarisa indgår du i et fagligt team bestående af en faglig leder og 7-8 medarbejdere. Fokusområdet for den ledige stilling er udvikling af en ny strategi for selvmordsforebyggelse. Du vil sammen med en kollega bl.a. stå for koordinering af den etablerede arbejdsgruppe, som består af fageksperter på tværs af sektorer. Du vil ligeledes stå for at skabe dialog mellem sektorer i kommunerne og sikre opfølgning og implementering af handlingskæderne ved selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstrusler.
 
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Har en relevant faglig profil, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Har et godt kendskab til kommunerne og deres drift.
 • Har erfaring med implementeringsprocesser.
 • Har fagligt indsigt i emnerne sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Har gode samarbejdsevner og evner at skabe dialog og facilitere samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer.
 • Er dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
 • Har solidt kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur.
 • Er dobbeltsproget i dansk og grønlandsk.

 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Tovholder for udvikling af ny strategi for selvmordsforebyggelse sammen med en kollega på området.
 • Sikre borgerinddragelse både i udviklingen af den nye strategi på området, men også i udviklingen af nye indsatser.
 • Følge op på allerede etablerede og igangsatte indsatser på området fortsætter og justere dem ved behov.
 • Skabe dialog og samarbejdet med kommunerne, sundhedsvæsenet, politiet, uddannelsesområdet og andre relevante myndigheder på selvmordsforebyggelsesområdet.
 • Opsøge faglig relevant viden på området.

 
Dette kan vi tilbyde dig:

 • Du vil blive en del af en afdeling, som er i stor udvikling
 • Du vil indgå i et team og få fagligt stærke kollegaer og sparringspartnere.
 • En arbejdsplads hvor der er højt til loftet, og hvor medarbejdertrivsel vægtes højt
 • En stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling

 
Om Socialstyrelsen
Som barselsvikar Paarisa vil du få faglig sparring med den tilknyttede faglig leder til dagligt, og refererer til afdelingschefen i Paarisa, når det handler om ansættelsesforhold.
 
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Børne- og unge døgninstitutioner, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdeling, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er fuldtid (40 timer ugentlig) og er lokaliseret hos socialstyrelsens lokale i det gamle sygehus i kolonihavnen. Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Stillingen ønskes besat 1. Februar 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef i Paarisa Tina Evaldsen tlf. +299 34 23 94 eller på e-mail tiev@nanoq.gl eller faglig leder Karo Thomsen Fleischer på tlf. +299 346613 eller på mail katf@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 3. januar 2022 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning