Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en konsulent til barselsvikar

Er du struktureret og har sans for høj kvalitet i sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet? Er du som person vejledende og støttende i samarbejdet med andre mennesker? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel ved at kompetenceudvikle kommunale sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Sociale Børn, Unge, Familier og Sundhed. Socialstyrelsen er delt i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og Visitationsafdelingen, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og vores forskelligheder.

Om stillingen
Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere. Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere primære opgave er at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet ved at rådgive, vejlede og supervisere i konkrete sager. Derudover, har vi til opgave for at styrke den juridiske og socialfaglige viden og praksis på børne- og ungeområdet ved kompetenceudvikling primært i form af kurser og sidemandsoplæring. Vi søger derfor en barselsvikar, der har solidt kendskab til sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet, herunder gode erfaringer med at udarbejde socialfagligundersøgelser og handleplaner, og som måske allerede har erfaring med at lære fra sig f.eks. i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere.

Som person forestiller vi os, at du er åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, at du kan arbejde selvstændigt og detaljeorienteret, samtidig vil vi lægge vægt på, at du har lyst til at være sparringspartner for dine kollegaer.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • yde råd og vejledning til kommunale sagsbehandlere indenfor børne- og ungeområdet
 • yde supervision i komplekse sager, der vedrører sagsbehandling indenfor børne- og ungeområdet
 • stå for koordinering og planlægning af kurser for kommunale sagsbehandlere
 • deltage og varetage drifts- og udviklingsopgaver
 • sikre løbende opdatering og videreformidling af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med enheden 
 • indsamling og videreformidling af viden der vedrører sagsbehandling indenfor børne- og ungeområdet fx ved afholdelse af kursus, facilitering af workshop o. lign.
 • indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter

Vi forventer, at du:

 • har en socialrådgiveruddannelse
 • har kendskab til sociallovgivningen
 • har kendskab til og en god forståelse af Lov om Støtte til Børn
 • har solidt kendskab til sagsbehandling inden for børn- og unge området, herunder med at udarbejde socialfagligundersøgelser og handleplaner.
 • har gode IT-kundskaber på brugerniveau
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er gode til at samarbejde og koordinere
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • arbejder systematisk, struktureret og løsningsorienteret
 • er god til at lære fra dig
 • er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret
 • har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på både grønlandsk og dansk

Til gengæld får du:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse og i kommuner der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet og opleve hele vores land


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Om rejseaktivitet
Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Tiltrædelsesdato
Stillingen ønskes besat d. 1.  august 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er d.22. juli 2022 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning