Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en faglig stærk og udviklingsorienteret ledende socialrådgiver til Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere

Har du har lyst til at arbejde målrettet med faglig kvalitetssikring af børne- og ungeområdet? Og kan du skabe positive forandringer inden for den kommunale sagsbehandling? Så har du nu chancen for et spændende og udfordrende job i Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere!

Om stillingen
Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere. Afdelingens primære opgave er at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet ved at rådgive, vejlede og supervisere i konkrete sager. Derudover har vi til opgave at styrke den juridiske og socialfaglige viden og praksis på børne- og ungeområdet, ved kompetenceudvikling primært i form af kurser og sidemandsoplæring samt udarbejde vejledninger i henhold til relevant lovgivning i forbindelse med sagsbehandling på området samt udvikle og implementer nye socialfaglige metoder og indsatser i samarbejde med kommunerne. Vi søger derfor en ledende socialrådgiver, der har solidt kendskab til sagsbehandling inden for børne- og unge samt plejefamilieområdet, og som har gode erfaringer hermed.
Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere er inddelt i tre 3 enheder: Rådgivningsheden, Task Force og Plejefamilieområdet. Som ledende socialrådgiver i Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere vil du stå i spidsen for alle 3 enheder hvor hver enhed har forskellige indsatsområder. Som ledende socialrådgiver i Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere refererer du til afdelingschefen i afdelingen.

Dine primære arbejdsopgaver som ledende socialrådgiver vil bestå af følgende:

 • Koordinere, bidrage og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen i afdelingen
 • Forventningsafstemme med medarbejderne i forhold til indholdet og resultatet af en given opgave
 • Give løbende faglig sparring til medarbejderne individuelt og i grupper med udgangspunkt i opgaveløsningen og udviklingen af medarbejderne
 • Være et fagligt fyrtårn i afdelingen i forhold til afdelingens udviklings- og implementeringsopgaver
 • Opsøge og oparbejde relevant faglig viden
 • Medvirke til udvikling og drift af interne samarbejdsfora og styringsredskaber
 • Indsamling og videreformidling af viden der vedrører sagsbehandling indenfor børne- og ungeområdet fx ved afholdelse af kursus, facilitering af workshop o. lign.
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • Skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø i afdelingen i samarbejde med afdelingschefen
 • Ad hoc-opgaver


Vi forventer, at du:

 • har en socialrådgiveruddannelse eller lignende og har en relevant efteruddannelse
 • har ledelseserfaring
 • har kendskab til sociallovgivningen
 • har solidt kendskab til sagsbehandling inden for børn- og unge området
 • har fokus på til stadighed at udvikle sagsbehandling på børne- og ungeområdet og implementere de politiske strategier på området i samarbejde med afdelingschefen
 • har erfaring med implementeringsprocesser
 • har indgående kendskab til kommunerne og deres drift
 • evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • er ansvars- og kvalitetsbevidst og har overblik – også i pressede situationer
 • er gode til at samarbejde og koordinere
 • har gode IT-kundskaber på brugerniveau
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er dynamisk, engageret, løsnings- og udviklingsorienteret
 • har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen
 • har indgående kendskab til det grønlandske samfundsforhold og kultur
 • har gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på både grønlandsk og dansk


Til gengæld får du:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse og i kommuner der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet og opleve hele vores land


Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Sociale Børn, Unge, Familier og Sundhed. Socialstyrelsen er delt i følgende 8 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og Visitationsafdelingen, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling, Afdeling for børns udvikling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og vores forskelligheder.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Om rejseaktivitet
Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Tiltrædelsesdato
Stillingen ønskes besat d. 1. April 2023 eller efter nærmere aftale.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl

Ansøgningsfristen er den 13. februar 2023 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning