Gå til hovedindhold
162

Socialstyrelsen søger en AC-Fuldmægtig til Afdelingen for Børns Udvikling

Har du lyst til at blive en del af et team og brænder du for udvikling og implementering af forebyggelsesindsatser inden for børn 0-6 år? Skabe fremdrift og være vedholdende i forhold til at implementere MANU og Tidlig Indsats i hele Grønland? Så er denne en stilling for dig.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Dit ansvarsområde vil blandt andet være at udvikle og implementere mhp. forankring af MANU i hele Grønland og understøtte arbejdet med Tidlig Indsats. Det betyder at du skal være parat til at tage nye opgaver ind og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at udfordre din faglighed og blive en del af en afdeling, som er under udvikling.

Hvad er MANU?
MANU er et voksenpædagogisk tilbud til alle gravide og småbørnsfamilier, som er trivsels- og sundhedsfremmende og et alment forebyggende. Formålet med MANU er at fremme børn og familiers trivsel og sundhed, at forebygge senere vanskeligheder i livet, at bidrage til at skabe meningsfulde netværk og at være brobygger til kommunens og Selvstyrets øvrige tilbud. Grundtanken er, familierne under MANU får større mulighed for selv at skabe det, de selv mener, er ”det gode liv”. MANU vil stimulere forældrenes sunde, følelsesmæssige tilknytning til barnet, samt bidrage til at styrke forældrenes robusthed over for stress og krisesituationer.

Hvad er Tidlig Indsats?
Tidlig Indsats retter sig mod gravide familier og familier med børn op til 2 år, med særligt behov for støtte, så de kan få hjælp til at varetage deres børns behov. Formålet er at styrke familiernes forældreevne og forebygge omsorgssvigt og de omfattende konsekvenser omsorgssvigt kan medføre for det enkelte barn, familien og samfundet.
Tidlig Indsats teamet i afdelingen arbejder med at koordinere og udvikle programmet Tidlig Indsats for gravide familier. Koordineringen involverer planlægning og facilitering af møder og workshops samt vidensdeling og løbende udvikling af de tværfaglige samarbejdsfora. Teamet skal bl.a. indgå i og være med til at udvikle eksterne arbejdsgrupper og udvalg for at sikre en bedre koordinering af tværfaglige indsatser for målgruppen – både på nationalt, regionalt og lokalt plan.


Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Understøtte arbejdet i afdelingen med MANU og Tidlig Indsats
 • Udvikle, forny og implementere MANU i hele Grønland
 • Instruere, undervise, rådgive og vejlede fagpersonale i hele landet
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder sikre at opgaverne løses i tværfagligt regi
 • Supervisere fagpersonale
 • Vidensindsamling og formidling
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale, konceptbeskrivelser, notater og rapporter
 • Udarbejdelse af nye udviklingsprojekter
 • Opfølgning og evaluering
 • Være med til at implementere nye arbejdsredskaber
 • Ad hoc opgaver


Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:

 • Er en ildsjæl med bred erfaring, der brænder for at udvikle børne-, unge- og familieområdet
 • Har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for det pædagogiske, psykologiske, sundhedsfaglige eller socialfaglige område
 • Det er en fordel hvis du har en relevant overbygning som diplom, master eller kandidat
 • Har erfaring med projektarbejde
 • Er engageret, fokuseret og systematisk i forhold til opgaver forbundet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen
 • Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt
 • Har gode IT-kompetencer
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Er villig til rejseaktivitet
 • Gerne dobbeltsproget dansk og grønlandsk 

Dette kan vi tilbyde dig:

 • Du vil blive en del af en afdeling, som er i stor udvikling
 • Du vil indgå i et engageret team og få fagligt stærke kollegaer og sparringspartnere
 • En arbejdsplads hvor der er højt til loftet, og hvor medarbejdertrivsel vægtes højt
 • En stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
   

Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor styrkede rammer for den tidlige indsats på børneområdet er en af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-dansk tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Tiltrædelsesdato: 1. januar 2023 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Afdeling for Børns Udvikling Maliina Junge Jørgensen på Maju@nanoq.gl tlf. 523286 eller konsulent i MANU Mette A. Crussel på meac@nanoq.gl +299 342394.

Ansøgningsfrist: 12.12.2022 Kl:12:00

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning