Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver til Inuusuttut Inaat, Qaqortoq med tiltrædelse 1.oktober eller efter aftale

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn, unge i alderen 0-18 år og familier. Institutionen hører under Departement for Sociale Anliggender,
Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre. Inuusuttut Inaat har 3
afdelinger og 19 normerede pladser.

Vi mener at læring og udvikling sker gennem hele livet og at vi på Inuusuttut Inaat kan skabe en positiv udvikling for børnene, de unge og familierne, da vi tror på, at børn, unge og voksne udvikler sig gennem tilknytning til andre børn og voksne. At vedholdende pædagoger kan gøre en forskel.

Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:

 • Modtage indskrivninger – forbedre afdelingen på modtagelsen. Forbedrede udskrivninger sammen med afdelingen
 • Deltage i udarbejdelse af status rapporter samt behandlingsplaner sammen med afdelingspersonalet
 • Kontakt til kommunerne og andre offentlige myndigheder
 • Give information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF, cirkulære, forordninger og andet lovstof vedr. børn og unge
 • Instruere det pædagogiske personale i rapportskrivning
 • Kontrol med, at statusrapporter/behandlingsplaner bliver lavet i henhold til tidsfristerne
 • Samtaler med mødrene/fædrene efter en tilrettelagt ramme
 • Samtaler med børn og unge efter en tilrettelagt ramme
 • Deltage i relevante møder
 • Indkaldelser til møder med de relevante samarbejdsparter.

Du er/kan:

 • uddannet socialrådgiver og helst med døgninstitutionserfaring, men ingen krav
 • arbejde tværfagligt
 • give sags-supervision til det pædagogiske personale
 • systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere vedr. de enkelte familier og børn/unge
 • kendskab til konsekvenserne af omsorgsvigt hos børn og unge
 • positiv og ser muligheder fremfor begrænsninger
 • dobbeltsproget, men dette er ikke et krav.


Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Ansøgningsfristen er 22. september 2020.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning