Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver til Inuusuttut inaat, Qaqortoq med tiltrædelse 1. april 2018 eller efter aftale

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn, unge i alderen 0-18 år og familier. 

 

Institutionen hører under Departement for SocialeAnliggender,Familie,Ligestilling og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre. 

 

Inuusuttut inaat har 3 afdelinger med ialt 19 normerede pladser. 

 

Vi mener at læring og udvikling sker gennem hele livet og at vi på Inuusuttut inaat kan skabe en positiv udvikling for børnene,de unge og familierne. Da vi tror på at børn,unge og voksne udvikler sig gennem tilknytning til andre børn og voksne. At vedholdende pædagoger kan gøre en forskel. 

 

Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.: 
Modtage indskrivninger 

 • forberede afdelingen på modtagelsen. 
 • Forbedrede udskrivninger sammen med afdelingen. 
 • Deltage i udarbejdelse af status rapporter samt behandlings planer sammen med afdelingspersonalet. 
 • Kontakt til kommunerne og andre offentlige myndigheder 
 • Give information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF,cikulære,forordninger og andet lovstof vedr. Børn og unge. 
 • Instruerer det pædagogiske personale i rapportskrivning 
 • Kontrol med at status rapporter/behandlings planer bliver lavet i henhold til tidsfristerne. 
 • Samtaler med mødrene/fædrene efter en tilrettelagt ramme. 
 • Samtaler med børn og unge efter en tilrettelagt ramme. 
 • Deltage i relevante møder -Indkaldelser til møder med de relevante samarbejdspartere. 

Du er: 

 • Er uddannet socialrådgiver helst med døgninstitutions erfaring men ingen krav 
 • Kan arbejde tværfagligt 
 • Kan give sags supervision til det pædagogiske personale 
 • Kan systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere vedr. de enkelte familier og børn/unge 
 • Har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge 
 • Er positiv og ser muligheder fremfor begrænsninger -Er dobbeltsproget, men dette er ikke et krav 

Løn -og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelses vilkår i henhold til den på tiltrædelses tidspunkt gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til Stillingen. 

 

Ansøgningsfrist:
19. Marts 2018

Søg stillingen online