Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver til børnehjemmet Sarliaq

Sarliaq Børnehjemmet er en døgninstitution for omsorgsvigtede børn og unge i alderen 0-18 år, som har brug for et struktureret miljø og faste rammer. Institutionen hører under Social styrelsen.

Tiltrædelsesdato er den 1. Juni 2018 eller efter aftale.

Om Sarliaq
Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution for anbragte børn og unge beliggende i Ilulissat, Grønland. Der er plads til i alt 20 børn og unge i aldersgruppen 0- 18 år fordelt på 3 forskellige afdelinger. Opdelingen sker som oftest i forhold til alder. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og eller misbrug og kommer fra hele Grønland.
På Sarliaq arbejder vi med relations- og aftalepædagogik i et meget struktureret miljø og fokuserer på at have en anerkendende tilgang til børnene og de unge. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Om stillingen
Socialrådgiverens nærmeste reference er forstander eller i dennes fravær souschefen.
Socialrådgiveren er ansvarlig for:

 • At udføre sine opgaver inden for de af ledelsen udstukne rammer
 • At indgå i et loyalt og opsøgende samarbejde med ledergruppen og de øvrige medarbejdere og være en inspirerende sparringspartner til disse
 • At holde sig ajour med informationer, viden og erfaringer inden for arbejdet med vanskeligt stillede børn, unge og familier.
 • Deltagelse i afdelingernes statusmøder, visitationsmøder samt andre relevante møder

Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:

 • Modtager alle indskrivninger (personsager) til journalisering og omdeling til afdelingerne
 • Forbedre sagerne til visitation
 • Deltage i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner i samarbejde med afdelingslederne og det pædagogiske personale
 • Sørge for kontakt til kommunerne i alle personsager
 • Sørge for kontakt til andre offentlige myndigheder
 • Tilbyder information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF, cirkulære, forordninger og meddelelser
 • Instruerer det pædagogiske personale i standardiseret rapportskrivning
 • Kontrollerer at udviklingsplanerne bliver lavet i henhold til tidsfristerne

Om dig

 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Du kan arbejde tværfagligt
 • Systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Give sags supervision til det pædagogiske personale vedrørende det enkelte barn/ unge og dennes pårørende
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge du arbejder for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav

Til gengæld tilbyder vi en unik mulighed for at være med at til at præge udviklingen på Børnehjemmet Sarliaq, og en mulighed for at udvikle din faglighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelses tidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte Forstander Louise Hansen +299943361 e-mail: lh@sarliaq.gl eller souschef Jens Ole Nathanielsen 943361 e-mail: jensole@sarliaq.gl

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 28. Maj 2018.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning