Gå til hovedindhold
83

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver med tolkefunktion

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 7 afdelinger. 6 afdelinger med i alt 30 beboere og 1 værested til 15 brugere. Beboerne har diagnosen skizofreni. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling med ca. 100 ansatte fordelt på en administration og flere beboerenheder. Der er mulighed for supervision,  udviklingssamtaler og relevante kurser.
Socialrådgiveren på Sungiusarfik Aaqa er ansvarlig for den daglige kontakt med de anbringende kommuner. Desuden vil der være tolkeopgaver tilknyttet stillingen.

Socialrådgiveren har direkte reference til forstander. 

Arbejdsopgaver:

 • Kontakt til beboernes sagsbehandlere i kommunerne, i samarbejde med afdelingslederne.
 • Ansvarlig for beboersager
 • Bestå afdelingerne med ansøgninger til kommunerne iht. gældende lovgivning om handicap og førtidspension.
 • Vejledning og rådgivning til personalet vedr. behandlingsplaner, udfærdigelse af handleplaner/ugeplaner/dagsplaner, samt at være med til samtale med beboer ved implementering i samarbejde.
 • At være og forblive opdateret af relevant lovgivning inden for socialområdet samt formidling af denne i institutionen.
 • At være referent under behandlingskonferencer, handlingsplans- og visitationsmøder og møder med kommune, Psykiatrisk hospital i Skejby og Nuuk samt kriminalforsorgen.
 • Administrere ind- og udskrivning af beboere
 • Kunne oversætte skriftlige materiale grl/dk da/grl og tolke mundtlig, gerne simultantolke.

Vi forventer at du:

 • er uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring med at arbejde med psykisk syge personer
 • har en stærk psyke.
 • er i besiddelse af humor og er tolerant overfor kolleger og beboer.
 • er indstillet på samarbejde i en tværkulturel personalegruppe.
 • er indstillet på faglig udvikling.
 • er stabil og gerne dobbeltsproget.
 • har ren straffeattest.
 • kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø
 • er nærværende og motiverende
 • har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer, ud fra en anerkendende tilgang.

Det forventes endvidere, at du som socialrådgiver er ansvarlig for opfølgning af personalekurser vedr. behandlingsplan, handleplaner, dagsplaner i samarbejder med ledergruppen.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning