Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Socialpædagogisk Seminarium søger kontorfuldmægtig til studieadministrationen

Stillingen som kontorfuldmægtig er ledig til snarest besættelse.
Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en spændende stilling til dig som kontorfuldmægtig ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

 • at uddanne kvalificerede socialpædagoger, socialassistenter, socialhjælpere og dagtilbudsmedhjælpere
 • at forestå kurser, efter- og videreuddannelse primært inden for det socialpædagogiske fagområde
 • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.

Vi har mere end 300 studerende på forskellige pædagogiske uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Derudover har vi deltidsstuderende på uddannelserne til Rådgivningsassistent og Rådgiver i Socialt Arbejde målrettet ansatte indenfor det sociale område, ligesom vi har en række pædagogiske kursustilbud målrettet både ufaglærte og faglærte ansatte fra dag- og
døgninstitutioner i hele Grønland. Vi er godt 45 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

Du skal sammen med de øvrige personaler være medvirkende til at skabe et inspirerende og spændende studie- og arbejds­miljø.

Medhjælperens opgaver:

 • administrativ studievejledning
 • studieadministration
 • diverse korrespondance
 • telefonpasning / kopiering / arkivering
 • i mindre grad oversættelse af korrespondance
 • almindelig forefaldende kontorarbejde

Personprofil:

 • med relevant erfaring
 • grundigt kendskab til EDB på brugerniveau
 • stabil, omhyggelig og selvstændig
 • er i stand til at arbejde i hektiske perioder
 • serviceminded
 • villig til at arbejde med noget andet indenfor områder i administrationen
 • dobbeltsproget

Tiltrædelse snarest muligt efter aftale eller d. 1. juli 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontorleder Aline Mathiassen eller Kontorfuldmægtig i Elevadministrationen Renée Bayer på tlf. 38 35 50.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Ansøgningen skal være i vores hænde senest d. 30. maj 2023.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning