Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Socialpædagogisk Seminarium i Grønland søger en tovholder og underviser til Erhvervsakademiuddannelsen til Pædagogmedhjælper i Nuuk

Kan du undervise med alsidighed og udvikling for øje?
Er det gode kollegiale atmosfære tiltalende for dig?
Er du anerkendende overfor dine medmennesker?

Så er det dig, vi søger til en stilling, som tovholder og underviser til Erhvervsakademiuddannelsen til Pædagogmedhjælper og / eller til teoretisk Akademiuddannelse på deltid til Pædagogmedhjælper. Uddannelsen er planlagt til at starte i efterårssemestret 2022. Uddannelsen er en videreudviklet version af den decentrale uddannelse til socialpædagog.

Du vil tilknyttes PI/SPSs afdeling i Nuuk. Du skal varetage koordinering af rammerne for undervisningen samt undervisningsopgaver på den decentrale pædagogmedhjælper uddannelse. Endvidere skal du, i samarbejde med andre undervisere, undervise i uddannelsesforløbene. Der skal påregnes rejseaktiviteter, alt efter hvor undervisningsforløb skal afvikles.

Du vil blive en del af et dygtigt underviserteam i PI/SPS og være med til sætte den pædagogiske dagsorden. Som tovholder og som underviser vil du have muligheder for, at sætte dit præg på nyskabelsen i det pædagogiske felt i Grønland, med seminariets visioner i fokus, hvor der er plads og store muligheder for udviklingsorienteret undervisning.

Udover med øje for alsidighed og udvilking i selve undervisningen, forventer vi en positiv kollegial engagement. Derudover forventer vi, at du skal kunne give feedback også ift. kerneopgaverne, således målet om de bedste resultater opretholdes i dagligdagen.
 
Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt:

  • Du er uddannet pædagog på Bachelorniveau, og gerne på master- eller kandidatniveau.
  • Du har erhvervserfaring fra det pædagogfaglige arbejdsfelt og/eller undervisningserfaring for voksne.
  • Du kan arbejde med opgaverne både selvstændigt og i teams.
  • Du er grønlandsksproget – da dialog ifm. koordinering og tilrettelæggelse af forløb og undervisningen på pædagogmedhjælperuddannelsen som udgangspunkt vil foregå på grønlandsk.


Seminariet har ca. 300 studerende på 7 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse (som revideres til den decentrale pædagogmedhjælperuddannelse), dagtilbudsmedhjælperuddannelse, rådgivningsassistentuddannelse og rådgiver i socialt arbejde uddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller snarest efter aftale.
Der er ansøgningsfrist den 30. september 2022 kl. 8:00 (vestgrønlandsk tid)

Besøg seminariets hjemmeside for mere information: www.pi.sps.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning