Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Socialhjælpere til Gertrud Rask Minde

Vi søger socialhjælper til Gertrud Rask Minde med ansættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Gertrud Rask Minde er en døgninstitutionen for anbragte børn med handicap i alderen 6-18 år.
Børnegruppen på Gertrud Rask Minde består dels af børn som er psykisk udviklingshæmmede, dels af børn som har haft svære opvækstvilkår på forskellig vis.

Om stillingerne:
Gertrud Rask Minde er normeret til 14 børn i alderen 8-17 år.
Stillingerne er i gruppen Nanuaqqat. Her er der 6 multihandicappede børn.
Børnene i denne gruppe er i alderen mellem 8 og 17 år, der er psykisk udviklingshæmmede og skal derfor have hjælp til næsten alle daglige leve funktioner. Det er børn som gerne vil aktiveres og som kræver stabilitet og forudseelighed i deres hverdag.

 Idet det er børn som har været udsat traumatiske hændelser stilles der krav til medarbejderen om psykisk robusthed, god samarbejdsevne, at kunne bevare ro og overblik, at kunne rumme børnenes adfærd og give dem succesoplevelser, så de får mulighed for at udvikle deres potentialer.

Gertrud Rask Minde har brug for Socialhjælpere, der kan stå sammen med det øvrige personale og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle det pædagogiske arbejde med beboerne.

Mødetiderne er fra 6 til 16 i dagvagterne, 13.30 - 22.30 i aftenvagter. Der er tilknyttet faste vågne nattevagter

Vi forventer, at du:
Er en stabil og robust person som har lyst til at bruge naturen, at du er kreativ og kan igangsætte aktiviteter med børnene, det bedst hvis du:

  • Har socialhjælperuddannelse eller lignende
  • Er udviklings og samarbejdsorienteret
  • Har erfaring med handicappede og omsorgssvigtede børn
  • Kan arbejde selvstændigt med uddelegerede opgaver
  • Er struktureret og kan bevare overblikket
  • Har kendskab til lovgivning og konventioner samt formår at implementere disse sammen med dine kommende kollegaer praksis
  • Taler grønlandsk som modersmål
  • Er stabil i fremmøde.

Ugentlig arbejdstid er på 40 timer

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander Niels Ole Jensen tlf: 864688  mailadresse grm@nanoq.g. eller til Souschef Niels Tuutu Bertelsen tlf: 864688 mailadresse nieb@nanoq.gl


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning