Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Socialfaglig Tilsynsførende til Tilsynsenheden, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en selvstændig og erfaren tilsynsførende med socialfaglig baggrund til tiltrædelse pr. 1. maj 2020 eller snarest herefter.

Vi forestiller os, at du

 • har en uddannelse som professionsbachelor i socialrådgivning, eller du er uddannet socialrådgiver med relevant efteruddannelse på diplomniveau, cand.soc. el.lign.
 • har en del års relevant erfaring med arbejdet inden for det sociale område
 • er empatisk og kan begå dig på alle niveauer af en organisation
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og magter at indgå i en dialog
 • evner selvstændigt at tilrettelægge dit arbejde og tage et selvstændigt ansvar
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • kan holde fokus på deadlines, uden at kvaliteten sænkes.

Du skal gerne have kendskab til grønlandske forhold og beherske både grønlandsk og dansk.
 
Om os:
Tilsynsenheden er en afdeling i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, bestående af en afdelingschef og 5 tilsynsførende.
Tilsynsenheden fører to former for tilsyn:

 • Tilsyn med, at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler (sektortilsyn).
 • Driftsmæssig, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionsområdet


Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt, og hvor du har god mulighed for at påvirke indholdet af din hverdag
 • Betydelig rejseaktivitet i Grønland, hvor du kan være på rejse i mere end 1 uge ad gangen
 • Et ansvarsfuldt, varieret, udfordrende og spændende job, med mulighed for faglig og personlig udvikling.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, men merarbejde kan forventes, da stillingen indeholder en betydelig rejseaktivitet.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelsesdato
1. maj 2020.
 
Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til Departementschef Julie Præst Wilche tlf. 00299 551190 / jprw@nanoq.gl eller afdelingschef Kirsten Olesen kiol@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning