Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Socialfaglig medarbejdere søges til arbejdet med kollegieelever ved GUX Nuuk

Kan du lide at arbejde med unge mennesker – og brænder du for at medvirke til at flere unge mennesker får en gymnasial uddannelse? Så er du måske den vi søger.

På Qeqqani Ilinniarnertunngorniarfik/Midtgrønlands gymnasiale uddannelse i Nuuk er der pr. 1. marts 2019, eller snarest derefter, 1-2 stillinger ledige med arbejdsområde inden for vores kollegie-enheder.

Kollegiet består af 2 bygninger med spisesal, og ca. 85 elever, og derudover har vi ca. 5 eksterne kollegieboliger med omkring 40 elever. Vi forventer, at vores nye socialfaglige medarbejdere varetager daglig kontakt og diverse omsorgsopgaver for vores elever på kollegierne, hvor en stor del er under 18 år. Det er rigtig vigtigt for os, at vi kan skabe et godt studie og socialt miljø for vores elever.

GUX Nuuk har i skoleåret 2018-19 ca. 475 elever fordelt på 21 klasser samt 50 lærere + administrativt/teknisk personale.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt, og med skiftende arbejdstider, indenfor tidsrummet 07-21. Alle ansatte har skiftende arbejdstider.

Som et led i at forebygge frafald fra uddannelsen, og som led i at sikre de unge elever kommer i gode fællesskaber, udvides vores fokus på netop kollegierne. Vi ønsker at have fokus på vores relationsarbejde og støtte eleverne i at skabe gode fællesskaber i et trygt miljø. Vi arbejder derfor lige nu med at udvikle en ny struktur på vores kollegie.

De socialfaglige medarbejdere arbejder særlig tæt sammen med elevcoaches, vejledere og psykoterapeut på selve skolen. Gruppen indgår i et fælles samarbejde, med fokus på de elever, der trænger til særlig støtte i deres gennemførsel af gymnasiet.

Opgaverne består i følgende:

 • At være kontaktperson for 4 afdelinger, både på vores Røde Kollegie, såvel som de eksterne kollegier
 • Sikre, at der på kontaktafdelingerne er en fast struktur om madlavning, rengøring og andre praktiske opgaver
 • Varetage den daglige kontakt og omsorg for vores kommende og nuværende kollegieelever
 • Sikre at aftaler og regler på kollegiet bliver fulgt i samarbejde og dialog med eleverne og kollegierådet
 • Tæt dagligt samarbejde med alle vores socialfaglige medarbejdere, vores elev coaches, karriere vejledere samt vores psykoterapeut og ledelsen
 • Medvirke til, at vores elever udvikler sig personligt, og varetage opgaver forbundet hermed
 • Lave aktiviteter med vores elever, som skal hjælpe med at sikre elevfællesskaber på kollegiegangene
 • Administration af tildeling af kollegieværelser og ordne værelserne til nye elever ved skoleårets afslutning/start


Vi forventer:

 • At du kan dokumentere en socialfaglig uddannelse, som fx socialrådgiver, socialpædagog, social-assistent eller socialhjælper
 • At du er indstillet på at stillingen vil medføre skiftende arbejdstider
 • At du er indstillet på tæt samarbejde med øvrige ansatte med funktioner på kollegiet og ledelsen, hvor vi fokuserer på at handle konkret på de daglige udfordringer
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger
 • At du kan skabe stærke relationer og tillidsforhold til unge mennesker
 • Det vil være en klar fordel at kunne tale grønlandsk, men det er ingen betingelse
 • At du kan se dig selv i stillingen i en længere periode


Vi tilbyder:

 • Et skolemiljø, hvor dagligdagen med eleverne og andre ansatte er præget af relationsdannelse og forpligtelse
 • Mulighed for stor indflydelse på opgaveudviklingen i stillingen
 • En skole i fortsat udvikling og med fokus på at udvikle kollegielivet
 • Intern såvel som ekstern supervision
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse

Der indhentes børneattest før evt. ansættelse.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning