Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Social og sundhedshjælpere, socialassistenter til Najugaqarfik Elisibannguaq

Najugaqarfik Elisibannguaq under Dep. For Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen søger uddannet social- og sundhedshjælpere samt socialassistenter til samtlige afdelinger. Najugaqarfik Elisibannguaq er en specialdøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede. Beboernes alder er fra 40 til 70 år.
Med følgende afdelinger:

  • Najugaqarfik Elisibannguaq har 12 pladser
  • Sikkerneq med 5 og Ukaliusaq med 4 beboer, samt beskyttet værksted / dagcenter for beboere der stadig er stand til at ”arbejde”.

Ansøger for social- og sundhedsmedhjælper forventer vi:

  • At du er indstillet på at fortsætte det pædagogiske samarbejde med vores nuværende medarbejdere.
  •  At du er stabil.
  • At du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk.
  • At du er interesseret i at arbejde med udviklingshæmmede, og har forståelse for hver enkelt beboernes udviklingstrin.
  •  At du har en ren straffeattest.
  • At du er indstillet på at være ledsager til en beboer til andre byer.

Ansættelse: 15.04.2019 eller efter nærmere aftale.
Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til Ane Baarsgaard Jensen på tlf.: 81 33 43 / 52 02 62 samt ved at henvende sig til nedenstående e-mail elis@nanoq.gl 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning