Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Social- og sundhedsassistent og socialhjælper

Vi søger socialhjælper og social- og sundhedsassistenter til Gertrud Rask Minde med ansættelse pr. 13. januar 2021 eller snarest derefter.

Gertrud Rask Minde er en døgninstitutionen for anbragte børn med handicap i alderen 6-18 år. Børnegruppen på Gertrud Rask Minde består dels af børn, som er psykisk udviklingshæmmede, dels af børn som har haft svære opvækstvilkår på forskellig vis.

Om stillingerne:
Gertrud Rask Minde er normeret til 14 børn i alderen 3-18 år.
Stillingerne er i gruppen Nanuaqqat. Her er der 6 multihandicappede børn i alderen fra 8 til 17 år .

Børnene i denne gruppe har et funktionsniveau på ca. 6 måneder til 2 år. Det er børn, som kræver megen omsorg, de skal have hjælp til de fleste daglige gøremål lige fra at komme i tøjet til at spise. Det er også børn, som kræver stabilitet og forudseelighed i deres hverdag.
Vi forsøger at bruge naturen så meget som muligt i arbejdet med børnene. Institutionen råder over hytte i fjorden, Nord star 26, poka 600, 2 snescootere og en snescooterbus. Der er skibakker tæt på, ligesom der er kort vej fra institutionen, til man er ude i fjeldet.

Gertrud Rask Minde har brug for social- og sundhedsassistenter og socialhjælpere, der kan stå sammen med det øvrige personale og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle det pædagogiske arbejde med beboerne.

Vi forventer, at du:
Er en stabil og robust person, som har lyst til at bruge naturen, at du er kreativ og kan igangsætte aktiviteter med børnene, det bedst hvis du:

  • Har socialhjælper eller social- og sundhedsassistentuddannelse eller lignende
  • Er udviklings- og samarbejdsorienteret
  • Har erfaring med arbejdet med handicappede børn
  • Kan arbejde selvstændigt med uddelegerede opgaver
  • Er struktureret og kan bevare overblikket
  • Har kendskab til lovgivning og konventioner samt formår at implementere disse sammen med dine kommende kollegaer i praksis
  • Er stabil i fremmøde


Ugentlig arbejdstid er på 40 timer

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Niels Berthelsen tlf: 86 46 88 eller direkte 38 20 56 mailadresse grm@nanoq.gl. eller til konst. souschef Akutaq tlf: 86 46 88 eller direkte 38 20 50 mailadresse akoh.grm@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning