Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Skolekonsulent med flair for digitale medier og IT-didaktik

Skolekonsulent med flair for digitale medier og IT-didaktik
Uddannelsesstyrelsen søger en kreativ medarbejder med kendskab til digitale teknologier og IT, som skal varetage produktions-, informations- og kommunikationsopgaver. Stillingen er placeret i Uddannelsesstyrelsens udlåns- og formidlingsafdeling Siammaavik, og der vil i høj grad være plads til nytænkning og friske ideer. Vores nye kollega vil være med til at forme og præge sine arbejdsopgaver. Tiltrædelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Om stillingen
Vores nye kollega skal stå i spidsen for at koordinere og udvikle Uddannelsesstyrelsens hjemmeside og Facebook-side samt andre formidlingsopgaver, stå for den tekniske del ved webinarer og onlinekurser, optage og redigere film til formidling, samt samarbejde med skolekonsulent for IT-didaktik omkring IT- og teknologiundervisning i folkeskolen.                Vedkommende vil også indgå i de daglige opgaver i udlånsafdelingen.                                     Skal være med til at styrke intern og ekstern kommunikation i styrelsen og udadtil i samarbejde med de andre i afdelingen.

Den ideelle ansøger

  • Har kendskab til Sitecore og redigering af hjemmesider
  • Har kendskab til sociale medier
  • Har kendskab til online mødeplatforme, herunder afholdelse af webinarer og online kurser
  • Har kendskab til optagelse og redigering af film samt undertekstning       
  • Interesserer sig for formidling           
  • Interesserer sig for digitale teknologier til undervisning
  • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
  • Er kreativ og iderig, og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner
  • Er gerne tosproget; grønlandsk/dansk, og er god til at formulere sig mundtligt og skriftligt

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en enhed under Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke ved Grønlands Selvstyre. Styrelsen er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner bl.a. har eget undervisningsmiddelforlag, trykkeri og informations-  og udlånsafdeling. Styrelsen beskæftiger sig hovedsaligt med folkeskoler, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 
Løn og ansættelsesforhold
Der vil ske ansættelse på overenskomstvilkår iht. ”Overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen”. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har en personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Henvendelse vedrørende stillingen
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om job ved henvendelse til Teamleder Sófiârak Tobiassen tlf. (+299) 34 62 79, e-mail soto@nanoq.gl
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke  ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning