Gå til hovedindhold
161

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen/Økonomifunktion
søger kontorfuldmægtig

I Skattestyrelsen er en stilling som kontorfuldmægtig er ledig til besættelse. 1.maj 2023 eller efter nær­me­re aftale.
Organisatorisk placering og afdelingens arbejdsopgaver:


Stillingen er placeret i Økonomiafdelingens bogholderi i Maniitsoq.
Bogholderiet varetager opkrævninger, bogføring af indbetalinger og udbetalinger, afstemninger af debitorer samt finanskonti hver måned.
Derudover skal vedkommende lave ad hoc-opgaver.

Kvalifikationer:
Skattestyrelsen forventer derfor at du er god til selvstændigt at foretage sagsbehandling.
Kend­skab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Du skal være servicemindet, du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelse, vil du blive oplært indenfor de ovennævnte arbejdsopgaver.

Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse, eller lignende administrativt uddannelse, kom­bi­ne­ret med re­levant joberfaring samt har gode IT kundskaber. Du kan desuden arbejde selvs­tæn­digt, er enga­ge­ret, sta­bil og ansvarsbevist. Ligesom det vil være en fordel, at du er dobbelt sproget grøn­landsk/dansk.

Henvendelse vedrørende stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontorchef Kirstine Josefsen tlf. direkte +299 34 55 71 / mail: kijo@nanoq.gl

Grønlands Selvstyre              
Skattestyrelsen                       
Postboks 1605, 3900 Nuuk

Eller via www.naalakkersuisut.gl
Sidste ansøgningsfrist: Ansøgning skal være Skattestyrelsen i hænde senest d. 03.april 2023
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning