Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger en kontorfuldmægtig

Skattestyrelsen søger 1 kontorfuldmægtig til tiltrædelse tidligst pr. 1. juni 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Stillingen er placeret i Sulinalkontoret under Økonomiafdelingen. Sulinalkontoret har ansvaret for driften af de administrative opgaver i områderne arbejdsgiverindberetning.
 
Kontorfuldmægtigen skal primært beskæftige sig med afstemning af arbejdsgiverindberetninger, til- og afmelding af arbejdsgivere.
 
Opgaverne består af sagsbehandling og betjening ved personlige, telefoniske henvendelser og indkomne mails samt breve i forbindelse med til- og afmelding af arbejdsgivere, afstemning og bogføring af både manuelle og webredegørelser, rykkerkørsler, procesdeltagelse i masseoprettelser af elektroniske skattekort.
 
Der kan forekomme øvrige opgaver inden for andre områder.
 
Der vil ske oplæring i arbejdsfunktionerne, kendskab til området vil være en fordel.
 
Vi forventer, at ansøgeren er kontoruddannet, har erfaring indenfor regnskab og har gode samarbejdsevner samt er dobbeltsproget i sprogene grønlandsk og dansk.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til:
Afdelingsleder Marie Frederiksen mail mfre@nanoq.gl telefon 34 65 15 eller Afdelingschef Rita L. Jensen mail rily@nanoq.gl telefon 34 65 52.
 
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag, kopier af eksamensbeviser m.v. fremsendes, tydeligt mærket kontorfuldmægtig i Økonomiafdeling til:
 
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk
email: tax@nanoq.gl
 
eller via www.naalakkersuisut.gl
 
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den mandag d. 22. maj 2018.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning