Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger 1 pantefoged/kontorfuldmægtig

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Søger 1 pantefoged/kontorfuldmægtig
 
Ved Skattestyrelsen er 1 stilling som pantefoged/kontorfuldmægtig ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingens administrationsafdeling med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Maniitsoq.
 
Arbejdsopgaver:
Primært med administrative opgaver indenfor inddrivelse. Bl. A. godkendelse af fordringer fra fordringshaverer, behandling af dødsboer, nedskrivninger samt bogføring af incassosager. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse samt regnskabsforståelse.
Du kan lide at lære nyt og ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående områder.
Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.
Der er p.t. 29 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 10 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.
Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.
 
Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombineret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst.
Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.
Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.
Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Anna Lynge, direkte tlf. +299 34 55 54 / mail: anly@nanoq.gl
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk
Eller via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 15. maj 2018.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning