Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Skatte- og afgiftkonsulenter

Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen søger ny medarbejder ( skatte- og afgiftskonsulente)
 
Har du lyst til at arbejde for Skattestyrelsen, og trives du med en spændende og afvekslende hverdag, så håber vi at høre fra dig.
 
Vi søger en Skatte- og afgiftskonsulent til ansættelse pr. 1. januar 2019 eller senere.
 
Stillingerne er placeret i Kontor for Revision, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol.
I Kontor for Revision arbejder vi bl.a. med skattemæssig kontrol af selskaber og erhvervsdrivende, rådgivning og vejledning samt CVR (Det centrale virksomhedhedsregister)
 
Som skatte- og afgiftskonsulent i Kontor for Revision skal du primært arbejde med:

  • Skattemæssig kontrol af virksomheder.
  • Behandling af indkomne selvangivelser og regnskaber.
  • Besvarelse af anmodninger om ændringer af skatteansættelsen.
  • Deltage i udgående kontroller.
  • Besvarelse af almene og specifikke skattemæssige forespørgsler.
  • Almindeligt forefaldende arbejde.  

Kvalifikationskrav:
 Vi ser gerne du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling, og det forventes at du har relevant teoretisk og praktisk erhvervserfaring med og kendskab til almindelig regnskabsførelse, revision eller lignende, f.eks. fra arbejde regnskabsførelse eller anden relevant uddannelse..
 
Det er afgørende, at du har interesse for området og har lyst til at tilegne dig ny viden ved sidemandsoplæring og/eller efteruddannelse.
 
Du har et ønske om at arbejde i en uformel, men seriøs organisation, hvor dagligdagen til tider kan være hektisk. Du kan derfor lide at have travlt og kan sætte dig ind i regler og nye problemstillinger. Du skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner samt evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog, både mundtligt som skriftligt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Vedrørende stillingen
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobs ved henvendelse til kontorchef Birthe Tindbæk, tlf. (+299) 34 59 28, e-mail btin@nanoq.gl
 
Sidste ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest 15. december 2018.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning