Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Seniorforsker/forsker i bentisk økologi i Grønland

Seniorforsker/forsker i bentisk økologi i Grønland

Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC) ved Grønlands Naturinstitut (GN) inviterer ansøgere til en stilling som seniorforsker/forsker inden for forskningsfeltet marin bentisk økologi.

Grønlands Klimaforskningscenter er ansvarlig for tre programmer inden for langtidsmonitering af fysiske og biologiske parametre i fjorde og havområder i Grønland. Centret udvikler og tilbyder uddannelsesprogrammer og bidrager med forskningsbaseret rådgivning til de grønlandske myndigheder.

Stillingen henvender sig til ansøgere med baggrund inden for internationalt anerkendt forskning og en omfattende viden om det arktiske område. Den udvalgte kandidat vil skulle lede centrets landsdækkende udenskærs overvågning af bentiske organismer og være med til at udvikle forskningsprojekter inden for bentisk økologi i grønlandske farvande. Kandidaten vil slutte sig til en international gruppe af forskere, der udfører omfattende forskning inden for havøkologi og oceanografi med det formål at forstå økosystemernes naturlige variationer (i tid og rum) og deres reaktioner på menneskelig påvirkning i Arktis.

Stillingen giver vide muligheder for at bidrage til et forskningsfelt, der ud fra et nationalt forvaltningsperspektiv bliver stadig vigtigere med en voksende bevidsthed om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer i Grønland. Stillingen giver adgang til en lang række faciliteter, herunder et nyt forskningsfartøj (RV Tarajoq) og et omfattende bentisk datasæt.

Ansvarsområder
Kandidaten vil skulle

 • lede Grønlands Naturinstituts program for havbundsmonitering (prøvetagningsprogrammet dækker områder på kontinentalsokkel og -skråning i Øst- og Vestgrønland, 60-73° N)
 • analysere og rapportere feltdata samt forskningsbaseret rådgivning til myndigheder om forvaltningen af bentiske resurser (Grønlands første forvaltningsplan for havbunden er i øjeblikket under udarbejdelse)
 • anvende, promovere og kommunikere forskningsresultater
 • bidrage til udviklingen af Grønlands Klimaforskningscenters interne og eksterne samarbejde
 • producere videnskabelige artikler på internationalt niveau
 • deltage i regelmæssige udenskærs forsknings- og moniteringstogter
 • deltage i internationale videnskabelige organisationer og netværk, f.eks. Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme, CBMP.

Kvalifikationer
Den udvalgte kandidat har en ph.d. i marinbiologi eller -økologi og har dokumenteret erfaring inden for forskning og monitering af bentiske organismer og/eller bentiske samfund. Dokumenteret erfaring i Arktis foretrækkes, men er ikke en betingelse.

I vurderingen vil der blive lagt særlig vægt på kandidatens

 • forskningspotentiale og visioner inden for forskningsområdet
 • evne til at anvende, promovere og kommunikere forskningsresultater
 • videnskabelige produktion på internationalt niveau
 • evne til at tiltrække finansiering til forskningsområdet
 • evne til at bidrage til udviklingen af Klimaforskningscentrets interne og eksterne samarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, følger den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen følger ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder (indkvarteringen beskattes efter gældende regler).

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt afdelingschef Mie Winding, miwi@natur.gl, +299 361238

Ansøgningsfrist: 1. juli 2021

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning