Gå til hovedindhold
203

Dette jobopslag er udløbet

Senior- eller Chefkonsulent til Fiskerilicensafdelingen, Departementet for Fiskeri og Fangst

Fiskeriafdelingen, Departementet for Fiskeri og Fangst, søger en senior- eller chefkonsulent med erfaring inden for projektledelse eller ledelse til at stå i spidsen for udvikling af Fiskerilicensafdelingen. Der søges en alsidig person som kan prioritere, lede og koordinerer arbejdet i afdelingen samt en række spændende og udfordrende projekter og udviklingsopgaver.

Departementet har som hovedmål at fremme udviklingen af fiskeri- og fangsterhvervene, samt de veterinære forhold i henhold til overordnede politiske målsætninger. Dertil forvaltning af de af Inatsisartut og Naalakkersuisut vedtagne regler inden for områderne.
Fiskerilicensafdelingen er en underafdeling af Fiskeriafdelingen, hvor der samarbejdes tæt på tværs mellem afdelingen samt med afdelingen for juridisk, økonomisk planlægning og Grønlands Fiskerilicenskontrol. Du vil som faglig leder stå for at koordinerer dette samarbejde tæt med afdelingschefen i Fiskeriafdelingen. Arbejdet foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig videreudvikling. Vi tilbyder således en arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning; et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces; et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger; spændende personlige og faglige udfordringer.

Om stillingen
Der søges en senior- eller chefkonsulent til Fiskerilicensafdeling, hvis væsentligste arbejdsopgaver skal bestå i at koordinere omstruktureringen og udviklingen af afdelingens opgaver. Afdelingen arbejder med en række driftsopgaver, bl.a. udstedelse af fiskerilicenser, behandling af kvotehandler og samarbejde med kommunerne vedrørende det kystnære fiskeri. Det er besluttet at afdelingen skal omstruktureres, hvor der skal overdrages flere opgaver til afdelingen herunder, interne arbejdsopgaver samt at udførslen af opgaverne skal udvikles mere bl.a. i samarbejde med kommunerne og Digitaliseringsstyrelsen. Derudover vil senior- eller chefkonsulenten få ansvaret for den daglige ledelse af Fiskerilicensafdelingen og udførslen af afdelingens opgaver.

Arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for den faglige ledelse af Fiskerilicensafdelings medarbejdere
 • Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse til de tildelte opgaver og ansvar
 • Du får ansvar for udviklingen af afdelingen samt planlægningen af overdragelsen af opgaver til afdelingen,
 • Koordinering af udvikling ift. de nuværende og kommende arbejdsopgaver, inklusive digitalisering og samarbejdet med kommunerne.
 • Koordinering af samarbejdet på tværs af departementet og Selvstyret
 • Koordinerer samarbejdet med Fiskeriafdelingen i tæt samarbejde med afdelingschefen
 • Sikre faglig udvikling i afdelingen, inklusiv elevforløb
 • Ansvar for forvaltning i overensstemmelse med gældende love og regler
 • Deltagelse i implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav i Departementet
 • Deltagelse i kvalitetssikring i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger inden for de beskrevne opgaver
 • Udstedelse af kystnære licenser, gennemførsel af kvotefleks og kvotehandler

Kvalifikationskrav:
Der søges en alsidig kandidat med en relevant uddannelse, og gerne erfaring med projektledelse, ledelse og/eller udviklingsprojekter. Derudover bl.a. følgende kvalifikationer:
 

 • Du taler og skriver grønlandsk
 • Gode sprogkundskaber på dansk og engelsk,
 • Erfaring i projektledelse og/eller udviklingsprojekter
 • Relevant uddannelse og erfaring, særlig ledelseserfaring
 • Faglig erfaring inden for hele eller dele af Departementets og Selvstyrets ansvarsområder
 • Faglig erfaringen inden for forvaltningsmæssige opgaver,
 • Erfaring med kommunikation og samarbejde på tværs af organisationer
 • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleksibilitet
 • Stabilitet og godt humør

Tjenestestedet er Departementet for Fiskeri og Fangst, Nuuk. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale for den rette profil.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Afdelingschef Katrine Kærgaard, katk@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning