Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Sekretariatsleder for Den Internationale Arktiske Hub (IAH)

Vil du være med til at bygge en ny platform for international forskningssamarbejde i Grønland? Vil du stå i spidsen for et mindre sekretariat, som skal skabe samarbejde mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv i Grønland, Danmark og internationalt? Så har du nu en enestående mulighed for at realisere visionen om en ny International Arktisk Hub i Grønland.

Grønland og Danmark er gået sammen for at etablere en International Arktisk Hub (IAH), som skal understøtte internationalt samarbejde inden for forskning, uddannelse og innovation. Du vil skulle indgå i et tæt samarbejde med en nyetableret bestyrelse, og du vil skulle realisere den vision, som der er lagt ud for IAH. Der er tale om en stilling, hvor du langt hen ad vejen selv vil skulle udtænke og eksekvere på nye ideer og tiltag inden for de rammer, som du sammen med bestyrelsen fastlægger. Der vil derfor være stor mulighed for at påvirke og tilrettelægge opgaverne selv.

Det er vigtigt, at du hurtigt kan skabe resultater selv og sammen med andre, da forventningerne til IAH er mange og høje. Dine første opgaver bliver at opbygge det sekretariat, som skal udgøre IAH.

OM JOBBET
Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Implementere visionen for IAH i samarbejde med bestyrelsen og de danske og grønlandske forsknings- og uddannelsesmiljøer.
 • Understøtte etablerede og udvikle nye partnerskaber mellem danske, grønlandske og internationale forskere samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af visionen for IAH.
 • Forberede, planlægge og gennemføre internationale seminarer, workshops og konferencer for forskere, virksomheder og relevante myndigheder og institutioner i samarbejde med kollegaer i IAH og relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer nationalt og internationalt.
 • Udvikle og understøtte formidling af forskning til den brede befolkning både lokalt og globalt og arbejde med f.eks. events, blogs, sociale medier, nyhedsbreve, hjemmeside og pressearbejde.
 • Betjene den siddende bestyrelse og implementere bestyrelsesbeslutninger.
 • Fungere som daglig leder (med personaleansvar) af sekretariatet.


OM DIG
Du har en relevant akademisk uddannelse og mindst 5 års relevant erfaring, heraf noget ledelseserfaring (faglig og/eller personale). Vi forventer, at du har et godt kendskab til det danske og grønlandske forsknings- og uddannelseslandskab. Det er endvidere et krav, at du har et godt netværk på de danske og grønlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner samt internationale ditto.

Vi forventer desuden, at du:

 • har solid erfaring med selvstændigt at udvikle og drive projekter.
 • er god til at skabe og vedligeholde netværk både ude og hjemme.
 • er god til at samarbejde.
 • er engageret og evner at skabe interesse, synlighed og begejstring for IAH’s vision.
 • har stærke formidlingsevner i skrift og tale på både dansk og engelsk
 • besidder stærke analytiske kompetencer.


Grønlandske sprogkundskaber vil være en fordel. Du skal have politisk fornemmelse og diplomatisk sans. Erfaring med projekt eller teamledelse vil også være en fordel. Du skal være indstillet på, at en del af arbejdet er af praktisk karakter såsom at arrangere seminarer, workshops, konferencer og sætte møder op, så du skal være indstillet på at levere på både praktisk og strategisk plan.

VILKÅR
Du bliver ansat ved Grønlands Naturinstitut, men referer til den siddende bestyrelse for IAH.

Stillingen finansieres via finansloven i hhv. Danmark og Grønland. Der er dermed tale om en fast stilling med forbehold for fortsat finansiering via finansloven. På nuværende tidspunkt er der finansiering til fire år.

Ansættelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat per 1. november 2020.

ER DU KLAR TIL UDFORDRINGEN?
Så kan du søge stillingen senest 23. august 2020. Du bedes sende din motiverede ansøgningen vedhæftet eksamenspapirer og CV samt øvrig relevant dokumentation.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 35-36 og anden samtalerunde i uge 37. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en personlighedstest, og du vil evt. blive bedt om at forberede en mindre case, som kan danne baggrund for 2. samtale.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte formand for bestyrelsen Ulrik S. Korsholm per mail (usn@dmi.dk). Bemærk, at der i perioden uge 30-32 er sommerferie, og evt. henvendelser vil ikke blive besvaret i denne periode.

OM DEN INTERNATIONALE ARKTISKE HUB (IAH)
Du kan læse mere om baggrunden for IAH her: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/internationalt-samarbejde/polarsamarbejder/den-internationale-arktiske-hub

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning