Gå til hovedindhold
177

Dette jobopslag er udløbet

Repræsentationschef til Grønlands Repræsentation i København

Stillingen som repræsentationschef i Grønlands Repræsentation i København er ledig til besættelse 1. juli 2021.

Jobbet
Repræsentationschefen har til opgave at repræsentere Grønlands Selvstyre i Danmark - i forhold til danske myndigheder samt udenlandske repræsentationer i København, den danske offentlighed og grønlandsrelaterede civilsamfundsorganisationer, institutioner og foreninger.
Repræsentationschefen er ansvarlig for driften af Grønlands Repræsentation og har det øverste personaleansvar for ca. 12 medarbejdere. Repræsentationschefen refererer til departementschefen i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima.
Repræsentationen er en enhed under Departementet for Udenrigsanliggender, Handel, Erhverv og Klima, der varetager følgende opgaver:

 • Naalakkersuisuts repræsentant i Danmark
 • Repræsentation og rådgivning overfor udenlandske ambassader og danske myndigheder, organisationer og institutioner.
 • Afholde kurser for nyansatte i Selvstyret
 • Yde service, assistere og stille lokaler til rådighed for Naalakkersuisut, og øvrige ansatte i centraladministrationen ved møder, forhandlinger, konferencer m.
 • Forskellig administrativ myndighedsbehandling på vegne af Selvstyret
 • Være kontorfællesskab for et antal medarbejdere der udfører opgaver for departementer og styrelser i Grønlands Selvstyre i Nuuk

Personprofil/kvalifikationskrav
Repræsentationschefen skal:

 • have bredt kendskab til grønlandske samfundsforhold i almindelighed og Grønlands Selvstyre i særdeleshed.
 • have erfaring og forståelse for politiske beslutningsprocesser samt for politikerkontakt.
 • have erfaring fra og interesse for internationalt samarbejde.
 • have evne for at skabe kontakt til samarbejdspartnere og repræsentere Selvstyret udadtil og formidle Selvstyrets politik.
 • have evne for koordinering og samarbejde.
 • have relevant videregående uddannelse.
 • have relevant erhvervs- og ledelseserfaring.
 • have gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes i lønramme 37 (uklassificeret) med et særligt tillæg på kr. 115.300 og et cheftillæg på kr. 92.000 (grundbeløb pr. 31.03.2012). Lønnen udgør pr. 1. februar 2021 ekskl. Pensionsbidrag og ekskl evt. åremålstillæg kr. 66.903 månedligt og 802.844 årligt. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål. Ansættelse sker på overenskomstvilkår. Der er ikke tjenestebolig eller anvist bolig knyttet til stillingen. Ved ansættelse fra Grønland ydes der fri til- og fratrædelsesrejse og fri bohaveflytning efter retningslinjer svarende til de ved ansættelse i Grønland gældende regler.

Yderligere oplysninger
Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef Kenneth Høegh (kenh@nanoq.gl). telefon +299 345148.

Ansøgning
Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag kan vedhæftes. Udvalgte kandidater skal påregne at gennemgå et testforløb.

Ansøgningsfristen er den 6. juni klokken 12.

Grønlands Repræsentation
Grønlands Repræsentation har til opgave at varetage Selvstyrets interesser i Danmark iht. mandat fra Naalakkersuisut og i øvrigt varetage de opgaver, som mest hensigtsmæssigt løses i eller fra Danmark. Som led heri yder repræsentationen service til Naalakkersuisut, Inatsisartut, Selvstyrets administration og virksomheder samt grønlandske kommuner. Yderligere oplysninger om Grønlands Repræsentation kan ses på www.nanoq.gl/ghsdk.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning