Gå til hovedindhold
90

Dette jobopslag er udløbet

Regnskabschef til Grønlands Selvstyre

Vi søger en dygtig og engageret regnskabschef med ledererfaring til at overtage Landskassens regnskab og ledelsen af Den centrale Regnskabsafdeling (DcR). Et spændende og ansvarsfuldt job, hvor kontinuerlig udvikling af både afdeling og processer er en del af hverdagen. Organisatorisk vil du være placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Finansdepartementet.

DcR består af tre kontorer, og har 40 medarbejdere, opdelt i debitor-/kreditorbogholderi, finans-/specialbogholderi samt et kontor for regnskabsudvikling.

DcR´s hovedopgaver er:

 • Udarbejdelse af Landskassens årsregnskab
 • Regelfastsættelse for og vejledning af Grønlands Selvstyres enheder
 • Udvikling og etablering af effektive, brugervenlige forretningsgange på regnskabsområdet
 • Bevillingsmæssig budgetopfølgning
 • Administration af Selvstyrets udlånsmasse
 • Styring af Landskassens likviditet

Vi forventer, at du kan indfri de fleste af følgende krav:

 • Ledelseserfaring
 • Cand.merc.aud., cand.merc., HD-R eller tilsvarende
 • Erfaring med komplicerede regnskaber
 • Interesse og flair for IT
 • Har lyst til at samarbejde med personer med forskellige regnskabsmæssige forudsætninger
 • Har gode samarbejdsevner og er i stand til at kommunikere på mange niveauer
 • Har gennemslagskraft og er god til at formidle, både mundtligt og skriftligt i en flerkulturel organisation
 • Erfaring fra den offentlige sektor eller andre politisk styrede organisationer vil være en fordel
 • Dobbeltsproget, grønlandsk/dansk, foretrækkes

Ansøgningsfrist 17. december 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38 og udgør med faste løndele ca. 700.000 kr. årligt.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. 

Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre. 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret styrelseschef Thomas Dam, thda@nanoq.gl og telefon +299 546726. 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning