Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Råstofstyrelsens Licensafdeling søger faglig stærk AC-fuldmægtig

Vi søger en engageret AC-fuldmægtig i Råstofstyrelsens Licensafdeling, som skal være med til at administrere tilladelsesforhold for de selskaber og enkeltpersoner, som efterforsker mineralske råstoffer i Grønland.
 
Vi søger en kollega med gode IT egenskaber, systematiske evner, juridisk forståelse og politisk flair.
 
Råstofstyrelsen
Råstofstyrelsen spiller en nøglerolle i råstofudviklingen i Grønland. Vi er den primære kontakt for selskaber og enkeltpersoner, der ønsker at efterforske og udnytte mineraler. Opgaverne varetages i samarbejde med andre grønlandske myndigheder og institutioner, hvilket kræver samarbejde og projektstyring på tværs af traditionelle faggrænser inden for jura, forvaltning, økonomi, geologi, teknik, natur og miljø.
 
Vi er en spændende arbejdsplads i vedvarende udvikling. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og korte kommandoveje, hvor der er plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi sætter høje krav til os selv og forventer en høj kvalitet i udførelsen og ved resultaterne af vores arbejdsopgaver.
 
Råstofstyrelsen har kontor i Nuuk med ca. 15 medarbejdere i 2 afdelinger: Licensafdelingen og Afdelingen for Teknik og Tilsyn. Råstofstyrelsen er en underliggende myndighed af Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
 
Stillingen
Du vil blive placeret i Licensafdelingen. Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og efterfølgende godkendelser af efterforskningsaktiviteter af mineralske råstoffer i Grønland. Du vil endvidere efter omstændighederne deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed og markedsføring. 

Du kan forvente en varieret arbejdsdag, hvor du kan arbejde med råstofforvaltning på mange forskellige niveauer.
De konkrete arbejdsopgaver vil dog afhænge af dine tidligere erfaringer og kvalifikationer.
 
Licensafdelingen ledes af en afdelingschef og har 4 engagerede AC-fuldmægtige.
 
Profil
Vi lægger vægt på at du har:

  • relevant videregående akademisk uddannelse, gerne med kendskab til offentlig forvaltning,
  • lyst og evne til at arbejde med driftsopgaver. Sagsbehandlingserfaring vil være en fordel,
  • gode IT kundskaber og er omstillingsparat. Licensafdelingen er netop nu ved at overgå fra brug af ét IT sagsbehandlingssystem til et andet,
  • interesse og flair for at arbejde med IT-systemer og databaser,
  • godt overblik og gode analytiske evner,
  • evne til at arbejde systematisk indenfor givne rammer og procedurer,
  • relevant erfaring, gerne fra arbejde i en politisk/administrativ organisation,
  • gode evner til at arbejde på engelsk i skrift og tale
  • en god portion humor og let til en uformel omgangstone

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.
 
Attraktive rammer for den rette person
Jobbet giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil indgå i et team af engagerede kolleger, og du vil opleve at skulle lære meget nyt på kort tid.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rasmus Brock Kjærgaard på tlf. (+299) 34 68 23 eller på e-mail rabk@nanoq.gl
 
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job. Du kan finde information om råstofområdet i Grønland på vores hjemmeside www.govmin.gl

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 8. februar 2019. 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning