Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Har du lyst til at arbejde som barselsvikar i en internationalt præget organisation som tager hånd om mineral efterforskning og udnyttelse? Vil du være med til at sikre at udnyttelse af råstoffer i Grønland foretages forsvarligt mht. sikkerhed og sundhed? Så er et job som ingeniør/naturvidenskabelig akademiker i Afdeling for Teknik og Tilsyn noget for dig!

Tiltrædelsesdatoen som barselsvikar er den 1. august 2019 og gælder frem til 31. marts 2020 eller efter nærmere aftale. Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.

Om stillingen og os
Den stigende udvikling i aktivitetsniveauet omkring mineralefterforskning i Grønland betyder, at Råstofstyrelsen har brug for en barselsvikar som  en ingeniør/naturvidenskabelig akademiker til at bistå i myndighedsbehandling af udnyttelsesprojekter, efterforskningsprojekter samt tilsynsopgaver forbundet hermed.

Den høje interesse fra råstofindustrien betyder, at omfanget af opgaver stiger, derfor spiller Råstofstyrelsen en nøglerolle i denne udvikling som du kan være en del af.

Afdelingen for Teknik & Tilsyn har ansvar for de tekniske myndighedsopgaver knyttet til de selskaber, der har ansøgt og er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst, hvormed arbejdet hovedsagligt er af administrativ karakter. Afdelingen arbejder primært med at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. Desuden varetager afdelingen godkendelses- og tilsynsopgaver i forbindelse med større efterforskningsaktiviteter.

Afdelingen arbejder tæt sammen med Råstofstyrelsens øvrige afdelinger omkring myndighedsbehandling af småskala,- efterforsknings- og udnyttelsestilladelser for mineraler.

Råstofstyrelsen er placeret i Nuuk med ca. 15 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger: Afdelingen for Teknik & Tilsyn, Licensafdelingen og Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Afdelingen for Teknik & Tilsyn ledes af en afdelingschef og er normeret til 4 medarbejdere. Råstofstyrelsen hører under Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked.

Se mere om Departementet på www.naalakkersuisut.gl og om Råstofstyrelsen på www.govmin.gl. Vi har hjemme i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. Byens ca. 17.000 indbyggere har mange kulturtilbud med biograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. - se mere på www.sermersooq.gl og www.greenland.com .

Din profil
Vi søger en engageret og dygtigt medarbejder som gennem det daglige arbejde med myndighedsbehandling vil medvirke aktivt til at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udnyttelse af råstofferne. Du har desuden interesse for den grønlandske råstofsektor og de spændende og alsidige udfordringer denne indbefatter samt ønsker, at være en del af den fremadrettede udvikling.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet ingeniør eller naturvidenskabelig akademiker.
 • Har interesse for teknik, sikkerhed og sundhed i råstofbranchen.
 • Har en god forståelse for hele mineindustrien fra forundersøgelsesstadier til nedlukningsfaser.
 • Har relevant erfaring for myndighedsbehandling samt tilsyn indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Har relevant teknisk erfaring fra lignende stilling, herunder gerne under arktiske forhold.
 • Er udadvendt og engageret.
 • Kan arbejde struktureret, selvstændigt og løsningsorienteret.
 • Kan have mange bolde i luften og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Har interesse for at arbejde i en politisk styret administration.
 • Er god til at danne overblik og har gode analytiske evner.
 • Har gode samarbejds- og formuleringsevner.
 • Har gode engelskkundskaber både i skrift og tale.

Du må forvente merarbejde i perioder og rejseaktivitet i og uden for Grønland. Endvidere skal du være indstillet på at indgå i relevante efteruddannelsesforløb samt have evne og lyst til at tilegne dig nye kompetencer.

Der vil blive lagt vægt på om du, som minimum, har en mellemlang videregående uddannelse. For ansøgere uden for Grønland vil der også blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Qupanuk Olsen, telefon +299 34 68 13, e-mail: quol@nanoq.gl .
Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Information til jobsøgere.

Ansøgningen skal være Råstofstyrelsen i hænde senest d. 2. juli 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27-28.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning