Gå til hovedindhold
170

Dette jobopslag er udløbet

Råstofstyrelsen opruster: Vi søger tekniske og administrative profiler (medarbejder/specialkonsulent/chefkonsulent)

Er du klar på en udfordring på et område i rivende udvikling? Så søger vi nye kollegaer til Råstofstyrelsens afdelinger: Afdeling for Teknik & Tilsyn samt Licensafdelingen.

Råstofstyrelsen
Råstofstyrelsen har kontor i Nuuk med 6 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger: Afdelingen for Teknik & Tilsyn samt Licensafdelingen. Råstofstyrelsen er en underliggende myndighed til Departementet for Råstoffer og Justitsområdet.

Vores hverdag er præget af en god omgangstone og korte kommandoveje, hvor der er plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Jobbet giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil indgå i et team af engagerede kolleger, og du vil opleve at skulle lære meget nyt på kort tid.

Fælles kompetenceprofil for afdelingerne
Opgaverne varetages i samarbejde med andre myndigheder, hvilket kræver kollegaer, der er dygtige til samarbejde og projektstyre på tværs af traditionelle faggrænser inden for offentlig forvaltning, geologi, teknik og miljø. Vi er en lille styrelse med en bred portefølje. Det er en forudsætning for en glad hverdag, at man er parat til at hjælpe sidemakkeren.

Vores hverdag består af en bred kontaktflade i ind- og udland. Det er derfor af afgørende betydning, at du trives med at kommunikere på engelsk i tale og skrift.

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.

Hverdagen i begge afdelinger kræver flair for IT i bred forstand, herunder især office-pakken. Til den rette IT-kyndige ansøger, kan stillingen endvidere indebære, at du bliver styrelsens tovholder på IT-relaterede opgaver, herunder at agere bindeled mellem styrelsen og centraladministrationens generelle IT-supportafdeling. Opgaven indebærer bl.a. at blive oplært til at være styrelsens super-bruger i vores database- og dokumenthåndteringssystemer.

Afdeling for Teknik & Tilsyn
Afdeling for Teknik & Tilsyn søger 1-2 nye kollegaer med ingeniørmæssig, teknisk eller naturfaglig baggrund. Dine arbejdsopgaver vil være sagsbehandling og tilsynsarbejde i relation til råstofaktiviteter, hvor du vil være med til at sikre, at efterforskning og udnyttelse af vores råstoffer foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. Du vil derfor have et tæt samarbejde med såvel råstofselskaberne som en lang række myndigheder og tekniske rådgivere. Stillingen vil indebære nogen møde- og rejseaktivitet i forbindelse med tilsynsarbejdet.

Vi lægger vægt på, at du har:

 • en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund som f.eks. ingeniør eller geolog
 • kendskab til bygge- eller råstof-branchen
 • fokus på samarbejde og arbejder struktureret

Vi ser også gerne, at du har:

 • erfaring med sagsbehandling og myndighedsarbejde
 • erfaring med GIS
 • kendskab til arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde

Licensafdelingen
Licensafdelingen søger 1 ny kollega. Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og være den primære kontaktperson for selskaber og privatpersoner. Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Du vil endvidere efter omstændighederne deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed og markedsføring.

Vi lægger vægt på, at du har:

 • en relevant videregående uddannelse, gerne inden for samfundsvidenskab, jura eller offentlig administration
 • lyst og evne til at arbejde med driftsopgaver
 • en struktureret arbejdstilgang
 • er velformuleret på skrift

Vi ser også gerne, at du har:

 • erfaring med konkret sagsbehandling
 • erfaring med offentlig forvaltning og politisk styrede organisationer
 • kendskab til råstofområdet eller andre sagsområder med licensadministration

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest. Vi venter dog gerne på den rette kandidat.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen. Råstofbranchen er sæsonpræget, og der forventes merarbejde i perioder.

For ansøgere med de rette kvalifikationer vil der kunne indstilles til et special- eller chefkonsulenttillæg.

Bolig
Der kan til 1 af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen i Afdeling for Teknik & Tilsyn, er du velkommen til at kontakte Kim Zinck Jørgensen, afdelingschef i Afdeling for Teknik & Tilsyn, på tlf. (+299) 346848 eller e-mail kizi@nanoq.gl.

Hvis du vil vide mere om stillingen i Licensafdelingen, er du velkommen til at kontakte Rannvá Clementsen, styrelseschef i Råstofstyrelsen, på tlf.: (+299) 283799 eller e-mail racn@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job. Du kan finde information om råstofområdet i Grønland på vores hjemmeside www.govmin.gl

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2022 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning