Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Psykologstilling ved GUX Nuuk

På GUX Nuuk er der en psykologstilling ledig pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Vi fokuserer på at styrke elevtrivsel og udvikling, fagligt – såvel som personligt. Vi ønsker at have fokus på vores relationsarbejde, og støtte eleverne i at skabe gode fællesskaber i et trygt miljø. Det skal ses som en særlig indsats i at forebygge frafald hos eleverne, og dermed sikre en øget gennemførsel.

Så kan du lide at arbejde med relationer og udvikling, med fokus på unge mennesker under uddannelse, og være med til at skabe gode rammer for unges udvikling, er denne stilling netop noget for dig.

Du kommer til at indgå i et team med vores elevcoaches, og derudover vil du skulle samarbejde med vores kollegieansatte. Vi er i færd med at gennemføre et større udviklingsprojekt på kollegiet, med fokus på at skabe fællesskaber samt forpligtende opgaver i forhold til livet som kollegieelev.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Samtaler med elever, der har behov for en akut psykologisk indsats
 • Individuelle samtaler og behandling af elever med forskellige problemstillinger
 • Deltage i arbejdet med handleplaner sammen med elevcoaches, med fokus på at lave handleplaner for elever, der har brug for støtte og fokus – og følge op på disse handleplaner med samtaler
 • Medudvikle koncept til at udføre gruppeprocesser i klasserne ved behov
 • Særligt fokus på vores elever, der optages som S-GUX–elever med særlige behov med fx autisme, ADHD eller lignende


Vi forventer:

 • At du er uddannet cand. psych. eller cand. pæd. psych.
 • At du kan skabe stærke relationer og tillidsforhold til unge mennesker
 • At du ønsker at arbejde med individuelle forløb, såvel som gruppeforløb med eleverne på gymnasiet
 • At du er indstillet på tæt tværfagligt samarbejde med coaches, kollegieansatte, undervisere samt ledelsen
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger
 • At du kan være autoriseret, eller er på vej til dette
 • At du kan se dig selv i stillingen i en længere periode, da området kræver en vis kontinuitet
 • At du er robust, og kan arbejde selvstændigt
 • At du enten kan anvende, eller har kendskab til, metakognitiv terapi, da vi ser meget potentiale i denne metode


Vi tilbyder:

 • Et skolemiljø, hvor dagligdagen med eleverne og andre ansatte er præget af relationsdannelse og forpligtelse
 • Mulighed for stor indflydelse på opgaveudviklingen i stillingen
 • En skole i fortsat udvikling og med fokus på elevernes trivsel, deres uddannelsesmiljø og deres faglige og personlige udvikling
 • Intern såvel som ekstern supervision
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse


GUX Nuuk har i skoleåret 2021/22 ca. 550 elever fordelt på 22 klasser samt 55 lærere og 15 administrativt/teknisk personale.

Stillingen opslås uden personalebolig. GUX Nuuk kan være behjælpelig med at finde bolig.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at henvende dig til rektor Mikael Enggaard på tlf.: +299 547121 eller mail: mee@gu-nuuk.gl

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer gennem portalen Emply på jobsiden senest mandag 20. september 2021 klokken 12.00. Vi afholder løbende samtaler.

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning