Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Projektmedarbejdere til Digitaliseringsstyrelsen

Kan du planlægge, koordinere og sikre rettidig levering? Så står dit nye skrivebord måske i Digitaliseringsstyrelsen.

Vi har brug for ekstra hænder på flere projekter i Digitaliseringsstyrelsens projektafdeling. Vi søger derfor en eller flere projektmedarbejdere, som kan støtte projektlederne med at drive store fællesoffentlige IT-projekter. Forvent at der bliver rift om dig fra dag et. 

Vores ambitiøse Digitaliseringsstrategi rummer mange indsatsområder, som du kan være med til at føre ud i livet. Vi arbejder med grunddata, digital arkitektur, offentlig digital post, fællesoffentlig projektmodel og meget andet. Læs mere på https://digitalimik.gl/da/Digitaliseringsstrategi.

Du vil få et stort ansvar og kan være med til at definere din egen stilling. Vi forventer, at du arbejder meget selvstændigt, proaktivt, målrettet og systematisk. Samtidig er det væsentligt, at du er god til at skabe tillid i dit samarbejde med kollegaer og øvrige interessenter. Vi forventer, at du udstråler en god portion pionerånd og har evnen til at overkomme modstand mod forandringer på en konstruktiv og uformel måde.

Som projektmedarbejder bliver dine opgaver blandt andet at:

  • bidrage til vedligeholdelse og ajourføring af projektdokumenter
  • være ansvarlig for at drive forskellige selvstændige spor i projekter
  • følge op på fremdrift og resultater hos leverandører
  • bidrage til udarbejdelse af styregruppe- og andet mødemateriale, statusrapporteringer som eksempelvis projektgrundlag, budget, kommunikationsplan m.m.
  • varetage ad hoc opgaver, der knytter sig til projekter, herunder udarbejde input til presseberedskab og pressehenvendelser mv.
  • vejlede og undervise i vores projektmodel og projektstyringsværktøj

Du har formentlig flere af nedenstående kvalifikationer:

  • Uddannelse eller erfaring inden for IT og digitalisering
  • God til at skrive klart og præcist
  • Undervisningserfaring
  • Kendskab til Grønland og det grønlandske sprog

Vi har en uformel og humoristisk omgangstone og et godt socialt klima, hvor engagement og arbejdsglæde spiller en væsentlig rolle. Vi lægger stor vægt på videndeling, at løfte i flok og spille hinanden gode i en travl hverdag. Selvom vi arbejder i en politisk organisation, har vi flad ledelsesstruktur, og frihed under ansvar er en del af organisationskulturen. Det indebærer spændende faglige og personlige udfordringer i en organisation, hvor fleksibiliteten er stor, og hvor du selv er med til at tilrettelægge din arbejdsdag.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning