Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Projektleder til udvikling og realisering af grunddata

Departementet for Finanser søger
Projektleder til udvikling og realisering af grunddata 

Er du teknisk begavet og interesseret i grunddata? Kan du lide komplekse projekter? Og se dig selv i rollen som koordinator for udviklingen af en række geografiske grunddataregistrer og være med til at sikre en vigtig forudsætning for fremtidens digitalisering?
 
Der er i disse år et stærkt fokus på at udvikle grunddata og en ny digital offentlig infrastruktur i Grønland, der sikrer opdaterede grunddata inden for en række centrale samfundsområder såsom data om personer (CPR), virksomheder (CVR), adresser, arealer, bygninger mv. Grunddataprogrammet er en del af digitaliseringsstrategien og vil munde ud i en række registre og datasæt som frit stilles til rådighed for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.
 
Afdelingen for Landsplanlægning i Departementet for Finanser er en drivende kraft i etablering af nye registre i grunddataprogrammet, og i de kommende år står vi overfor at skulle udvikle og implementere flere af de centrale grunddataregistre. Vi styrker derfor vores bemanding, og har brug for en stærk generalist med teknisk forståelse, der kan tale med om både teknik og forvaltning. Du vil være med til at udvikle de nye registre, og få en vigtig rolle i at drive dagsordenen og koordinere med interessenterne, når vi løbende implementere nye registre og udvider horisonten for anvendelse af grunddata. 
 
En 2-årig tidsbegrænset stilling som projektleder til landsplanområdet er derfor ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Grønland har stærkt brug for moderne, vedligeholdte, digital grunddataregistre, der kan understøtte stort set alle aspekter af samfundets aktiviteter og landets fortsatte udvikling. Projektlederen skal understøtte opbygningen af de nye registre og sikre anvendelse af grunddata i det grønlandske samfund som grundlag eller forudsætning for vækst og erhvervsudvikling og en mere effektiv sagsbehandling i hele den offentlige sektor.
 
Departementet for Finanser består i dag af ca. 30 medarbejdere fordelt over flere afdelinger – Ledelsessekretariatet, Afdelingen for Selvstændighed, Afdelingen for Økonomisk planlægning og Afdelingen for Landsplanlægning. Under Departementet hører endvidere to styrelser: Skattestyrelsen samt Økonomi- og Personalestyrelsen. Desuden er Asiaq og Grønlands Statistik tilknyttede enheder til departementet.
 
Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser og Nordisk Samarbejde, udarbejdelse af lovgivning, lovovervågning og tilsynsfunktioner, samt arbejdet med den fysiske og økonomiske planlægning herunder tilvejebringelse af grunddata og udvikling af geodataområdet.
 
Vi tilbyder

 • Et arbejde i en afdeling tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.
   
  Dine hovedopgaver
 • Ansvar for at sikre en udvikling og implementering af en række geografiske grunddataregistre (arealregister, bygningsregister, ejerregister, adresseregister, administrative inddelinger mv.)
 • Ansvar for rådgivning og udarbejdelse af faglige vejledninger med fokus på inddragelse og dialog med borgere, erhvervsliv, kommuner, organisationer og andre departementer i processen.
 • Ansvar for formidling af nye anvendelsesmuligheder af grunddata.
 • Bidrage til udarbejdelse af de lovgivningsmæssige rammer for grunddataprogrammets geografiske registrer.
 • Bidrage til rådgivning og servicering af Naalakkersuisut.
   
  Andre opgaver i afdelingen (dine kolleger)
 • Udarbejdelse af de lovgivningsmæssige rammer for den fysiske planlægning og arealforvaltning.
 • Myndighedsbehandling i forbindelse med kommunernes planlægning og arealforvaltning.
 • Behandling af klagesager.
 • Vejledning og dialog med borgere, kommuner, organisationer og andre departementer om fysisk planlægning og arealadministration.
 • Koordinering af den nationale sektorplanlægning herunder rådgivning og vejledning om den fysiske planlægning i de enkelte ressortdepartementer.
 • Strategiske udviklingsopgaver i forhold til landsplanlægningen.
 • Koordinering af projektet ”Ny topografisk kortlægning i Grønland”.
 • Udvikling af den nationale geodataportal NunaGIS
 • Overordnet bæredygtig udvikling herunder koordinering og implementering af FN’s 17 verdensmål i Grønland.
   
  Vi forventer, at du
 • Synes det er spændende at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har erfaring med projektledelse og involvering af mange interessenter. 
 • Kan bidrage engageret og energisk.
 • Kan overskue en blanding af lands- og kommunalpolitik, jura, stati­stiske og geografiske data - og i øvrigt hurtigt kan sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Kan bevare overblikket og prioritere dine opgaver efter den tid, der er.
 • Er god til at formidle både skriftligt og mundtligt.
 • Der lægges stor vægt på kendskab til Grønland og grønlandske forhold, samt beherskelse af grønlandsk, dansk og engelsk.
   
  Uddannelse og erfaring
  Der lægges vægt på, at ansøgeren har relevant akademisk uddannelse (fx geograf, byplanlægger, cand. arch., cand.scient.adm.,). Erfaring inden for geodata, fysisk planlægning eller offentlig forvaltning generelt vil være en fordel.
   
  Ansættelsesvilkår
  Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
   
  Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.
   
  Yderligere oplysninger
  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen på tlf. +299 588159 /+45 51370735 eller e-mail: thga@nanoq.gl.
   
  Ansøgningsfrist
  Ansøgningen skal være departementet i hænde senest onsdag den 8. maj 2019.Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 20/21.
   
  Ansøgning vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold samt eksamenspapirer mv. og fremsendes via link – se nedenfor.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning